Prof. Aarsæther om Troms og Finnmark: Et feilgrep av dimensjoner!

Prof. Aarsæther om Troms og Finnmark: Et feilgrep av dimensjoner!

Det politiske Norge bør snarest ta innover seg at Stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms – på...
Ronny Grindstein: Er det fremsynt og ansvarlig å slå sammen kommuner?

Ronny Grindstein: Er det fremsynt og ansvarlig å slå sammen kommuner?

Forvalte ressurser og verdier til det beste for kommende generasjoner Kommunepolitikere er valgt av innbyggerne med den hensikt å ”forvalte...
– Økt handlingsrom i EØS – får vi det ved å svekke offentlige tjenestetilbud?

– Økt handlingsrom i EØS – får vi det ved å...

- Treparti-regjeringen «vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor. - Vår nye regjering ønsker...

KONFERANSER

UTREDNINGER

Les også: