Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferansen POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?

Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferansen POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?

Bakgrunnen for temaet er det omfattende reformarbeidet som pågår og har pågått i Norge de siste årene og virkningen av reformene for samfunnet og oss som innbyggere.

På konferansen vil forskere, akademikere og virksomhetsledere innlede om noen av reformene, etterfulgt av debatter med lokalpolitikere, partiledere og  toppledere i organisasjonslivet.

Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen vil bli belyst inngående, mens hovedfokuset for konferansen er de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet.

Målgruppen for konferansen er ordførere, politikere, rådmenn,  statlige og kommunale virksomhetsledere, tillitsvalgte i fagbevegelsen og andre interesserte.

Dato: 6. februar 2017 kl. 10 – 17
Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen
(3 minutters gange fra terminalbygningen)

Konferansen er gratis.

Påmelding her:
https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/Politikereiutaktmedfolket/register

Link til hjemmesiden til Lokalsamfunnsforeningen: http://lokalsamfunnsforeningen.no/velkommen-2/
Link til hjemmesiden til Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no/
Link til hjemmesiden Politiets Fellesforbund: https://www.pf.no/

Dersom du har spørsmål, kontakt oss her:

https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/Politikereiutaktmedfolket/register/c214b994-d169-4601-87c2-d847845cde8a/inquiry?code=b8533
Med hilsen
Fagforbundet, Politiets Fellesforbund, Lokalsamfunnsforeningen

Ny bok på trappene: Folkestyre eller elitestyre?

Folkestyre-eller-_forside_WEB-stor-202x300Kommunene har avgjørende betydning for våre liv. Her lever befolkningen sine liv og
utvikler lokalsamfunn. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene våre og der utøves en
vesentlig del av vårt demokrati. Inndeling og organisering av kommunene er derfor
avgjørende for hvilke verdier som vil prege utviklingen av samfunnet vårt og hvilke interesser
som vinner fram.

Solbergregjeringens prosjekt for kommunesammenslåing vil skape nye betingelser for
muligheten til å påvirke den offentlige politikken og dermed utviklingen av samfunnet. Det
pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på
vei mot elitestyre?

Forfatternes innlegg bidrar til en mer grunnleggende forståelse av hva en kommune er og
hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet. Maktfordeling, demokrati,
regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og
spredning av kompetanse er forhold som belyses.

Bidragsytere: Vidar Bakkeli, Niels Christie, Alexander Berg Erichsen, Alf-Inge Jansen,
Bjarne Jensen, Ragnhild Steen Jensen, Mimmi Kvisvik, Ole Gustav Narud, Audun Offerdal,
Nina Sandberg, Per Gunnar Stensvaag, Stein Østre og Nils Aarsæther
Redaktører: Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen

http://respublica.no/boklansering-folkestyre-eller-elitestyre/

Flyer3 Folkestyre
Annonse Folkestyre_helside_3

Felles uttalelse om endringene i inntektssystemet og kommunereformen fra 271 ordførere

Dette dokumentet er resultatet av et initiativ fra 47 ordførere over hele landet som sammen med Lokalsamfunnsforeningen samlet støtte til et felles opprop mot bruk av det kommunale inntektssystemet for å presse kommunene til å slå seg sammen. Oppropet ble i ettertid også levert inn som en høringsuttalelse til Kommunaldepartementets forslag til endringer i inntektssystemet:

Uttalelse:
 Det vises til vedlagte dokument i PDF som er en felles uttalelse fra 271 ordførere.

Regjeringen har sendt viktige forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene på høring med kort høringsfrist. Forslagene har bidratt til å skape stor usikkerhet om det økonomiske grunnlaget for en lang rekke kommuner. Det framstilles som om endringene vil ramme kommuner som har «valgt å være små» og at kommuner som er «frivillig små» kan unngå kraftige økonomiske kutt ved å slå seg sammen med nabokommuner. Disse kommunene skal da få beholde sine inntekter i 15 år som belønning for at de har gjennomført kommunesammenslåing. Denne framgangsmåten er uforsvarlig.

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner.  Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.

Vi forventer derfor at:

  • Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.
  • Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.
  • Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

271 ordførere støtter denne uttalelsen. Fordelt på fylker har følgende ordførere deltatt:

Østfold:

Sindre Martinsen-Evje AP Ja Sarpsborg
Ellen Solbrække AP Ja Rakkestad
Geir Aarbu SP Ja Aremark
Kjersti Nythe Nilsen AP Ja Marker
Ole André Myhrvold SP Ja Trøgstad
Reidar Kaabbel SP Ja Våler
Svein-Olav Agnalt AP Ja Skiptvet
Thor Håkon Ramberg KRF Ja Rømskog
 

 

Akershus

Hilde Thorkildsen AP Ja Nittedal
John Harry Skoglund AP Ja Fet
Nina Sandberg AP Ja Nesodden
Roger Evjen AP Ja Aurskog Høland
Tuva Moflag AP Ja Ski
Øivind Sand AP Ja Rælingen
Anders Østensen AP Ja Gjerdrum
Grete Irene Sjøli AP Ja Nes
Hans Thue AP Ja Nannestad
John-Erik Vika SP Ja Eidsvoll
Ola Nordal AP Ja Ås
Tom Anders Ludvigsen AP Ja Vestby
Øystein Slette AP Ja Enebakk

 

Hedmark:

Hilde F. Tveråen AP Ja Folldal
Nils Amund Røhne AP Ja Stange
Runa Finborud SP Ja Os
Anita Ihle Steen AP Ja Ringsaker
Bente Elin Lilleøkseth AP Ja Løten
Erik Sletten SP Ja Trysil
Johnny Hagen AP Ja Alvdal
Kamilla Thue Ap Ja Eidskog
Knut Hvithammer AP Ja Sør Odal
Lars Erik Hyllvang SP Ja Engerdal
Lise Selnes AP Ja Nord Odal
Merete Myhre Moen SP Ja Tynset
Norvald Illevold AP Ja Rendalen
Ole Gustav Narud SP Ja Åmot
Ragnhild Aashaug SP Ja Tolga
Sjur Arnfinn Strand AP Ja Kongsvinger
Terje Andreas Hoffstad AP Ja Stor Elvdal
Ørjan Bue SP Ja Åsnes

 

Oppland:

Inger Torun Klosbøle AP Ja Nord Aurdal
Iselin Jonassen AP Ja Vågå
Lars Magnussen AP Ja Jevnaker
Ole Tvete Muriteigen SP Ja Sør Fron
Rune Støstad AP Ja Nord Fron
Terje Odden AP Ja Søndre Land
Arne Fossmo AP Ja Ringebu
Bjarne Eiolf Holø SP Ja Lom
Brit Kramprud Lundgård AP Ja Øyer
Guri Bråthen AP Ja Østre Toten
Hans Oddvar Høistad AP Ja Gausdal
Kjell Berge Melbybråten AP Ja Øystre Slidre
Kåre Helland SP Ja Sør Aurdal
Marianne Skotte SP Ja Lesja
Ola Tore Dokken SP Ja Nordre Land
Toril Grønbrekk AP Ja Etnedal
Vidar Eltun AP Ja Vang
Willy Westhagen Lokal liste Ja Gran
Bengt Fasteraune Sp Ja Dovre

 

Buskerud

Bent Inge Bye AP Ja Nedre Eiker
Gustav Kalager AP Ja Krødsherad
Oddvar Garaas SP Ja Flesberg
Solveig Vestenfor AP Ja Ål
Ståle Versland AP Ja Modum
Anne Kristine Norman SP Ja Sigdal
Dag Lislien SP Ja Rollag
Eli Hovd Prestegården SP Ja Nore og Uvdal
Heidi Granli AP Ja Gol
Kari Anne Sand SP Ja Kongsberg
Kjell Børre Hansen AP Ja Ringerike
Oddvar Grøthe SP Ja Hemsedal
Petter Rukke AP Ja Hol
Tor Egil Buøen Lokal liste Ja Flå
Tore Haraldset Lokal liste Ja Nes

 

Vestfold:

Are Karlsen AP Ja Horten
Bente Kleppe Bjerke AP Ja Tjøme
Mette M Olsen Ap Ja Hof
Elin Weggesrud AP Ja Sande
Rune Høiseth AP Ja Larvik
Mette Maage Olsen Ap Ja Hof

 

Telemark:

Hallgeir Kjeldal AP Ja Bamble
Jone Blikra AP Ja Kragerø
Mette Haugholt AP Ja Sauherad
Robin Kåss AP Ja Porsgrunn
Jon Rikard Kleven SP Ja Vinje
Bengt Halvard Odden AP Ja Hjartdal
Bjørn Sverre Birkeland SP Ja Tinn
Erik Skjervagen AP Ja Fyresdal
Gry Fuglestveit Bløchlinger AP Ja Notodden
Halfdan Haugan AP Ja Seljord
Halvor Homme AP Ja Nissedal
Jarand Felland SP Ja Tokke
Kjell Sølverød SP Ja Siljan
Bjørg Tveito Lundefaret Ap Ja Nome
Tarjei Gjelstad AP Ja Kviteseid
Tor Peder Lohne SP Ja Drangedal

 

Aust Agder:

Inger Haldis Løite AP Ja Gjerstad
Jon Rolf Næss AP Ja Bykle
Per Kristian Lunden AP Ja Risør
Gro-Anita Mykjåland SP Ja Iveland
Kirsten Helen Myhren SP Ja Vegårshei
Leiv Rygg SP Ja Bygland
Ove Gundersen KRF Ja Froland
Reidar Saga AP Ja Åmli
Steinar Kyrvestad AP Ja Valle

 

Vest Agder:

Arnt Abrahamsen AP Ja Farsund
Helge Sandåker AP Ja Marnadal
Johnny Greibesland SP Ja Songdalen
Margrete Handeland SP Ja Hægbostad
Oddmund Ljosland SP Ja Åseral
Per Sverre Kvinlaug KRF Ja Kvinesdal
Torhild Bransdal KRF Ja Vennesla

 

Rogaland:

Frode Fjeldsbø AP Ja Gjesdal
Jarle Nilsen AP Ja Karmøy
Olav Hafstad AP Ja Lund
Bjørn Laugaland SP Ja Hjelmeland
Asbjørn Birkeland SP Ja Sauda
Dagny Sunnanå Hausken SP Ja Rennesøy
Gerd Helen Bø SP Ja Suldal
Kristine Enger AP Ja Randaberg
Marte Eide Klovning Ap Ja Utsira
Mirjam Ydstebø KRF Ja Kvitsøy
Stanley Wirak AP Ja Sandnes
Torbjørn Ognedal SP Ja Bjerkreim
Tormod Våga SP Ja Bokn
Ole Johan Vierdal Sp Ja Vindafjord

 

Hordaland;

Atle Kvåle AP Ja Fusa
Hans Petter Thorbjørnsen AP Ja Ulvik
Jorunn Skåden AP Ja Sveio
Marianne Sandahl Bjorøy AP Ja Fjell
Odd Harald Hovland AP Ja Bømlo
Roald Aga Haug AP Ja Odda
Siri Klokkerstuen AP Ja Etne
Jon Askeland SP Ja Radøy
Børge Haugetun Lokal liste Ja Øygarden
Eirik Haga AP Ja Vaksdal
Hans Erik Ringkjøb AP Ja Voss
Harry A. Herstad AP Ja Stord
Jon Larsgard SP Ja Jondal
Jostein Ljones SP Ja Kvam
Knut Harald Frøland Lokal liste Ja Samnanger
Per Lerøy AP Ja Austrheim
Solfrid Borge SP Ja Ullensvang
Tom Kristian Thorsen Lokal liste Ja Modalen
Øyvind Oddekalv Ap Ja Meland
 

 

Sogn og Fjordane:

Gunn Åmdal Mongstad SP Ja Solund
Ivar Kvalen SP Ja Luster
Olav Turvoll SP Ja Vik
Arild Ingar Lægreid AP Ja Årdal
Hallvard Hallst Oppedal SP Ja Gulen
Harald Norvald Offerdal AP Ja Balestrand
Håkon Myrvang AP Ja Naustdal
Jan Geir Solheim SP Ja Lærdal
Jon Håkon Odd AP Ja Leikanger
Leidulf Gloppestad SP Ja Gloppen
Morten Askvik SP Ja Hyllestad
Oddmund Klakegg SP Ja Jølster
Petter Sortland AP Ja Høyanger

 

Møre og Romsdal;

Jørgen Amdam AP Ja Volda
Milly Bente Nørsett AP Ja Tingvoll
Oddvar Myklebust AP Ja Sandøy
Geir Inge Lien SP Ja Vestnes
Knut Sjømæling SP Ja Gjemnes
Jan Ove Tryggestad SP Ja Stranda
Odd Jostein Drotninghaug SP Ja Sykkylven
Arne Sandnes SP Ja Norddal
Bernhard Riksfjord AP Ja Aukra
Eva Hove AP Ja Stordal
Ingrid Rangønes AP Ja Averøy
Ingunn Oldervik Golmen SP Ja Aure
Jim Arve Røssevoll AP Ja Sula
Lilly Gunn Nyheim AP Ja Surnadal
Odd Helge Gangstad SP Ja Midsund
Ola Rognskog SP Ja Halsa
Ola T. Heggem SP Ja Rindal
Ståle Refstie AP Ja Sunndal
Tove Henøen Sp Ja Fræna
Vebjørn Krogsæter SP Ja Haram

 

Sør Trøndelag:

Are Hilstad AP Ja Meldal
Berit Flåmo AP Ja Frøya
Gunnar Krogstad AP Ja Melhus
Ogne Undertun AP Ja Bjugn
Ola Øie AP Ja Rennebu
Ole Laurits Haugen AP Ja Hitra
Vibeke Stjern AP Ja Åfjord
Hans Vintervold AP Ja Røros
Ingrid Aune AP Ja Malvik
John Einar Høvik AP Ja Osen
Jon P. Husby SP Ja Skaun
Kirsti Johanne Welander AP Ja Oppdal
Odd Jarle Svanem SP Ja Hemne
John Lernes AP Ja Snillfjord
Oddbjørn Bang SP Ja Orkdal
Ole Bjarne Østby SP Ja Tydal
Ole Morten Balstad AP Ja Selbu
Sivert Moen SP Ja Midtre Gauldal
John Lernes Ap Ja Snillfjord

 

Nord Trøndelag:

Bente Estil AP Ja Lierne
Tone Våg AP Ja Snåsa
Hege Nordheim Viken SP Ja Høylandet
Kari Anita Furunes SP Ja Meråker
Olav Jørgen Bjørkås SP Ja Flatanger
Per Helge Johansen SP Ja Leka
Amund Hellesø AP Ja Vikna
Anders Lindstrøm AP Ja Verran
Arnhild Holstad AP Ja Namsos
Bjørn Iversen AP Ja Verdal
Ida Stuberg SP Ja Inderøy
Per Olav Tyldum SP Ja Overhalla
Skjalg Åkerøy AP Ja Grong
Trine Haug SP Ja Frosta
Trygve Jonny Sandvik SP Ja Fosnes

 

Nordland;

Arnt Frode Jensen AP Ja Herøy
John-Erik Skjellnes Johansen AP Ja Dønna
Karianne Bråthen AP Ja Øksnes
Petter Jørgen Pedersen AP Ja Gildeskål
Remi Solberg AP Ja Vestvågøy
Tor Asgeir Johansen AP Ja Tysfjord
Monika Sande SP Ja Beiarn
Rune Berg SP Ja Saltdal
André Møller AP Ja Vega
Andrine Solli Oppegaard AP Ja Sømna
Asle Schrøder SP Ja Steigen
Atle Daniel Andersen AP Ja Lødingen
Bjørn Ivar Lamo AP Ja Grane
Britt Helstad AP Ja Bindal
Carl Einar Isachsen jr SP Ja Lurøy
Dagfinn Arntsen KRF Ja Værøy
Harald Lie SP Ja Hattfjelldal
Ida Marie Pinnerød AP Ja Bodø
Jann-Arne Løvdahl AP Ja Vefsn
Jørn Stene Lokal liste Ja Fauske
Kari Anne Bøkestad Anderssen Sp Ja Vevelstad
Lillian Rasmussen Lokal liste Ja Moskenes
Per Kristian Arntzen SP Ja Ballangen
Per Pedersen KRF Ja Træna
Sigurd Stormo AP Ja Meløy
Lars Kristian Hansen Evjenth Ap Ja Sørfold
Rune Edvardsen Ap Ja Narvik
Siv Dagny Aasvik AP Ja Hadsel
Tor-Arne Andreassen AP Ja Røst
Tove Mette Bjørkmo AP Ja Sortland
Hanne Davidsen Ap Ja Nesna
Hans Fredrik Sørdal Ap Ja Flakstad
Ivan Haugland Ap Ja Leirfjord
Lars Kristian Hansen Evjenth Ap Ja Sørfold

 

Troms:

Fred Ove Flakstad AP Ja Torsken
Helene Berg Nilsen AP Ja Skånland
Bernhardt Halvorsen SP Ja Lavangen
Svein O. Leiros SP Ja Kåfjord
Toralf Heimdal SP Ja Bardu
Dan-Håvard Johnsen Lokal liste Ja Lyngen
Gunda Johansen AP Ja Balsfjord
Jan-Eirik Nordahl AP Ja Sørreisa
Marit Alvig Espenes AP Ja Dyrøy
Mona Pedersen Lokal liste Ja Karlsøy
Nils Ole Foshaug AP Ja Målselv
Roar Åge Jakobsen Lokal liste Ja Berg
Sigrun Wiggen Prestbakmo SP Ja Salangen
Eva Ottesen AP Ja Gratangen
Torbjørn Larsen AP Ja Kvæfjord
Øyvind Evanger AP Ja Nordreisa

 

Finnmark:

Johan Vasara AP Ja Kautokeino
Kristina Hansen AP Ja Nordkapp
Stine Akselsen AP Ja Lebesby
Svein Atle Somby AP Ja Karasjok
Terje Wikstrøm AP Ja Kvalsund
Alf E. Jakobsen AP Ja Hammerfest
Frank Martin Ingilæ AP Ja Tana
Geir Knutsen AP Ja Båtsfjord
Gudleif Kristiansen SP Ja Måsøy
Aina Borch AP Ja Porsanger
Knut Inge Store AP Ja Nesseby
Rolf Laupstad AP Ja Berlevåg
Rune Rafaelsen AP Ja Sør Varanger

Vedlegg: Felles uttalelse om endringene i inntektssystemet og kommunereformen fra 271 ordførere

 

Kommunereformen – siste fase

Kommunereformen er inne i en avgjørende fase. Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet samarbeider om en konferanse på Gardermoen 28. januar som setter et kritisk søkelys på en rekke viktige tema i denne fasen:

–          Regjeringen har varslet en rekke prinsipielle endringer i inntektssystemet for kommunene som knyttes opp mot kommunereformen. Det er ukjent hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte kommune før Stortinget har behandlet forslaget før sommeren. Det er også tilsynelatende stor uenighet om disse forslagene. Vi inviterer til debatt om dette med forskere og sentrale politikere.

–          I gjennomføringen av denne reformen har blant annet fylkesmannsembetet fått en sentral rolle. Har fylkesmennene anledning til å pålegge kommunene å utrede sammenslåing eller å gjennomføre forhandlinger med nabokommuner? Hvilke juridiske grenser må fylkesmannen respektere? Professor Jan F Bernt er den fremste ekspert på disse spørsmålene i landet og han kommer til vår konferanse.

–          Regjeringen anbefaler kommunene å gjennomføre «innbygger-undersøkelser» og noen later til å mene at dette er bedre enn folkeavstemninger i sammenslåingsspørsmål. En kommunesammenslåing trenger legitimitet i befolkningen og mange vil mene at det forutsetter en folkeavstemning før sammenslåing. Professor Ottar Hellevik er den ledende statsviteren på disse spørsmålene i Norge og han kommer til vår konferanse.

–          Er større kommuner bedre i stand til å rekruttere medarbeidere eller bygge kompetanse og vil en større organisasjon også være en bedre organisasjon? Hva kan man lære om fusjoner i offentlige og private organisasjoner?

En del kommuner har avsluttet sitt arbeid med kommunereformen men svært mange er nå inne i en avgjørende fase med utredninger og forhandlinger. Vi vil anbefale at ordførere, lokalpolitikere, tillitsvalgte og rådmennen i kommunene setter av tid til å lytte til og debattere med ledende politikere og forskere de temaene vi har løftet fram.

Presentasjonene fra konferanse på Gardermoen 28. januar
Høring endr inntektssystem
Tilstanden i kommune-Norge

160128A Rollefordeling og fremgangsmåte ved vedtak om kommunesammensla…
Gardermoen 28 jan 2016 ppt
Endringer inntektssystem
kompetanse i kommunene
Innbyggerundersøkelser
høringsnotat nye kostnadsnøkler
Lokalsamfunnsforeningen og rådmannsforeningen i Fagforbundet – program for konferanse 28 jan

13.11.14: Ingen plass for motstand? Et skråblikk fra webredaktøren

Fra Kommunal Rapport 02.10.14

Fra Kommunal Rapport 02.10.14

Etter å ha trålet mange aviser om kommunesammenslåingstanker landet rundt, er det en ting som slår meg: I media virker det som om det er lite plass for motstandere av kommunereformen. Motstanden finnes som regel ikke på avisenes forside som  headliner eller  prioriterte synspunkter, men kommer inn på debattsidene.  Fylkesmennene eller kommunene tar heller ikke høyde for den motstand det finnes i befolkningen, når de inviterer til møter.  KS’s Tone Holmquist (Kommunal Rapport 02.10.14)er bekymret for at flere folkeavstemninger skal føre til til et «skrekkscenario» i forhold til tidsplan og reform iver.

Både Bjarne Jensen,Ole Gustav Narud og Unni Hagen og flere med dem,  har reist land og strand rundt for å informere om andre vinklinger på kommunesammenslåinger  og -organisering, og at det finnes gode alternativer. I  Kommunal Rapport fra 2.oktober  formidler de allikevel en oppgitthet og undring når de blir utelatt fra den politiske arena i forbindelse med debatter om de forestående kommunesammenslåinger.

Og det er en alvorlig tankevekker som strekker seg langt forbi en eventuell kommunesammenslåing, når «upassende» meninger blir oversett og umyndiggjort. Når den gode og opplyste debatt blir  stemplet med taushet eller megetsigende blikk fra makthaverne. Eller når den gode debatt blir farlig fordi den fører  med seg at tilhørerne får flere vinklinger å ta sine beslutninger utifra. Når arenaene for folkemeninger blir fjernet eller ufarliggjorte: slik som f.eks steget fra folkeavstemninger til innbyggerundersøkelse.

Med tanke på Grunnlovsjubileet som gikk av stabelen 17 mai i år, er det fremdeles et tankekors at taushet blir brukt som et maktmiddel i vårt opplyste hverdag. Jensen og Naruds kunnskap om konsekvenser ved kommunesammenslåinger er så absolutt verd å høre på, og de burde selvfølgelig også vært invitert inn i en hver kommunestyre landet rundt. Det er først med motstridende synspunkter at en kan finne den gyldne middelvei.

 

 

 

12.11.14: Fosen innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

Screenshot 2014-11-12 21.11.11Fosnafolket og Adressa: Nivi har foretatt en innbyggerundersøkelse blant 2000 innbyggere på Fosen, hvor det var spørsmål om de ønsket en sammenslåing mellom kommunene på Fosen. Flertallet ønsket 3 kommuner, mens Osenfolket  ønsker å se nordover mot Namdalseid.

Les mer her fra Fosnafolket

Les mer her fra Adressa

12.11.14: Rennebu kommune arrangerer folkemøter

Opp.no  melder følgende: Rennebu kommune v/ formannsskapet arrangere 6 folkemøter fortløpende

Folkemøtene fordeler seg slik:

Folkemøtene skal arrangeres i fem kretser, og politikerne møter folket slik:

  • Torsdag 13. november: Furuly, Nerskogen
  • Tirsdag 18. november: Sandbrekka
  • Onsdag 19. november: Åshuset, Gisnåsen/Havdal
  • Tirsdag 25. november: Samfunnshuset, Berkåk
  • Onsdag 26. november: Posten, Innset

Alle folkemøtene starter klokka 19.30.