Program webinar: 18.1.2021 09:30-16:00 og 19.1.2021 kl. 09:00-14:00

Gratis webinar. Klikk her for å registrere deg.

       Mandag 18.1.2020

09:30 Nasjonale og lokale fellesskap – Hva skjer i Norge?

 • Kjensla av ran: Bjørn Egil Flø, forsker NBIO
 • Økonomisk ulikhet i Norge, utvikling og status: Rolf Aaberge, forsker SSB
 • Trygge lokalsamfunn – veien videre: Mette Nord, leder av Fagforbundet

10:30 Hva er status i kommune og regionreformene? (DEL 1)

 • Kommuneøkonomi og kommunesammenslåing: Alexander Berg Erichsen, rådgiver i Fagforbundet og Sidsel Schade, spesialrådgiver i Fagforbundet
 • Nye større kommuner – hvordan går det egentlig? Per Gunnar Stensvaag, forfatter

12:00 Nærpolitireformen – svekkes tryggheten i lokalsamfunnene?

 • Hvordan blir politiet en del av lokalsamfunnet? Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbundet
 • Debatt Stortingsmelding 29 (2019-2020) politimeldingen: Leder av justiskomiteen og saksordfører Lene Vågslid (Ap), Ingunn Foss (H), Jenny Klinge (Sp) og Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund.

Debattleder: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

13:00 Sentralisering av helsetjenestene – helseforetak og samhandlingsreform 

 • Sentralisering av helsetjenestene: Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen
 • Sykehussentralisering. Hva er utfordringene og hva er løsningene? Bjarne Jensen, Økonomiprof.
 • Utfordinger og status i samhandlingsreformen og kommuneøkonomi: Bjørn Arild Gram, leder av Kommunesektorens organisasjon (KS)

14:00 Den viktige infrastrukturen: «Fiber til alle?» 

 • Markedsmodellen – hva fungerer og hva fungerer ikke? Torgeir Waterhouse, Næringslivsleder og IKT ekspert
 • En restrukturering av fiberstrukturen: Trygve Tamburstuen, Daglig leder Oslo Stockholm under 3 timer AS
 • Politisk debatt om utviklingen av kritisk infrastruktur: Statssekretær Paul Chaffey (H), Bjørnar Skjæran (Ap) og Per Olav Lundteigen (Sp)

Debattleder: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

       Tirsdag 19.1.2021

09:00 Behovet for en ny og slagkraftig distriktspolitikk (DEL 1)

Høsten 2020 er det kommet to offentlige utredninger og en bok om distriktspolitikk. I tillegg til at det flere steder er distriktsopprør.

 • Demografiutvalget: Victor Normann, professor og utvalgsleder
 • Nærings- og distriktspolitiske virkemidler og løsninger: Hanne Velure (H), Utvalgsmedlem distriktsnæringsutvalget og leder i USS

09:45 Hva er status i kommune og regionreformene? (DEL 2)

 • Kommune- og fylkesreform i motvind: Nils Aarsæther, professor
 • Hva bør skje med de sammenslåtte fylkene? Kirsti Bergstø (Sv), nestleder i Sv

10:30 Behovet for en ny og slagkraftig distriktspolitikk (DEL 2)

 • Økende geografisk ulikhet som følge av boligpolitikken: Bente Aasjord, spesialrådgiver i Fagforbundet
 • Fiskeripolitikk med et distrikts- og næringspolitisk blikk: Helga Pedersen (Ap), ordfører i Tana kommune
 • En ny landbrukspolitikk? Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter: «Mellom bakkar og kjøttberg»
 • Hvordan kan vindmøller, havbruk og gruvedrift lære av vannkraften? Stein Erik Stinessen, Adv. (H) i Lund & Co. og sekretariatsleder for Naturressurskommunene

12:30 Distriktspolitisk paneldebatt med partiledere og statsråder fra Ap, Sp, Frp, H, R, Sv, KrF og V

 • Linda Hoftstad Helleland (H), statsråd
 • Trygve Slagsvold Vedum (Sp), partileder Sp
 • Kjersti Stenseng (Ap), partisekretær Ap
 • Bjørnar Moxnes (R), partileder R
 • Terje Breivik (V), parlamentarisk leder V
 • Audun Lysbakken (Sv), partileder Sv
 • Helge André Njåstad (Frp), stortingsrepresentant Frp
 • Ingelin Noresjø (Krf), nestleder Krf og statssekretær

Debattleder: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

Den digitale konferansen er gratis, men for å være forberedt på best mulig måte mht. antall deltakere mm., setter vi stor pris om du kan registrere deg ved å klikke på denne lenken:

PÅMELDING LOKALSAMFUNNSKONFERANSEN 2021

Lenke til konferansen vil også bli sendt til alle som har registrert seg.Lenke til konferansen vil også bli publisert på vår hjemmeside før konferansestart.

Program pr 15.1.2021. Endringer kan inntreffe.

10 KOMMENTARER

 1. Ad forslaget om tilskudd til riving av gamle hus til nedfalls: Ødehusbevegelsen i Sverige viser magien som skjer når folk kobles inn til husene som står til nedfalls. Det er kø av unge mennesker som vil ta over og restaurere de husene som naturen er i ferd med å ta tilbake. Ikke til å tro hvis man ikke kjenner trenden. Sjekk «Jag räddade et ödehus» med 25 000 medlemmer på Facebook og se nyhetssaker. Også i Norge ser vi tilløp, men det trengs en profesjonell koblingsplsttform mellom hus og folk. River man gullet ned, går mange muligheter til spille. Det er ikke ferdighusene som lokker unge til bygda, men mulighetene de gamle husene gir.

  • Hei. Takk for tipset! Vi skal forsøke å følge det opp. I første omgang har vi sendt innlegget ditt videre til en forsker som også satt i det utvalget som fremmet forslaget om tilskudd til riving. Vi tar det også opp med folk i media.

 2. Håper at motivet for vindkraft kommer tydelig frem. Er det klima som står fremst eller det det sett på som det nye «olje eventyret» for Norge? Hadde det ikke vært bedre for både klima og miljø og rustet opp vannkraftverkene og utvidet dem noe? Her er de største naturinngrepene tatt og utvidelser betyr svært liten inngripen. Dette kunne gitt betydelig med kraft, skånsomt. Vindkraft medfører store naturkonsekvenser både lokalt og globalt. Tenker her på gruvedrift der slam blir radioaktivt, forurensning av hydraulikkolje og microplast under drift, lite materiell som er resirkulerbart under sanering og skader for både fiskeindustri, fuglearter, grunnvann og store inngripen i lokal natur, listen er uuttømmelig

 3. Er samd med dei som ynskjer meir fokus på samferdsel og på vindindustri. Eg meiner og tilhøvet mellom fiskeri og havvind er sentralt.

 4. Hva med samferdsel og NordNorgebanen ? Med bakgrunn i hvilken betydning dette vil ha også for bosetting, eksport, miljø osv., så forundrer det meg at dette ikke er på agendae. 🤔

  • Takk for innlegget. Vi har valgt å fokusere på behovet for fiber-bredbånd i vårt arbeid. Gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) har Stortinget allerede prioritert 1.000 milliarder kroner til samferdsel i form av vei og bane. Dersom man i stedet brukte 1% av dette beløpet på fiber-bredbånd så ville vi kunne bygge dette it til alle hjem i Norge. Det er mange sterke organiserte interesser som kjemper for mer penger til vei og bane. Ingen tilsvarende arbeider for fiber til alle hjem. Lokalsamfunnsforeningen vil gjøre det.

 5. Jeg er enig med Trond Sundby. Motvindbevegelsene som har vokst til storm styrke i lokal Norge, og har så mange etiske, juridiske og politiske elementer i seg at det burde få større oppmerksomhet på denne konferansen, innledningsvis og avslutningsvis. Det handler ikke bare om å sette søkelyset på maktfordelingen i sentrum/periferi, men om nye styringsmodeller for fremtiden.

 6. Folkeopprøret mot vindkraft har avslørt at sentrale styresmakter har overkøyrd lokalsamfunn og forsvarar av urørd natur. Dette kunne vore eit av hovedtemaene på konferansen. «Korleis kan vindmøller, havbruk og gruvedrift lære av vannkrafta?» blir i alle høve eit innsnevrande spørsmål i ein distriktspolitiske paneldebatt.

  • Vårt syn er at vindkraft, oppdrett og gruvedrift er virksomhet med høy lønnsomhet som baserer seg på bruk av fellesressurser som vann, vind og landskap. I vannkraftnæringen er det etablert ordninger som gir vertskommunene en andel av verdiskapningen og dessuten kompensasjon for miljøulempene. Det bør også gjelde for disse nye næringene. Det er flere organisasjoner som jobber med dette men vi mener at det bør være en diskusjon mellom partene. Hvis ikke lokalsamfunnene får en kompensasjon/andel av inntektene så er det ikke Grunnlag for virksomheten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her