2CCE18A8 F7AC 4E7C 9909 41E3BB5C57C4 - Lokalsamfunnskonferansen 18.-19.1.2021

 

…eller her i litt større lesevennlighet:

Program 18.–19. januar
(digital 18.1 kl. 10-17, 19.1 kl 9-13.30)

Nasjonale og lokale fellesskap – Hva skjer i Norge?

• Bjørn Egil Flø forsker, NBIO: Kjensla av ran
• Rolf Aaberge, forsker SSB: Økonomisk ulikhet i Norge, utvikling og status • Mette Nord, leder av Fagforbundet: Velferdsstaten og kommunesektoren

Hva er status i kommune og regionreformene?

• Nils Aarsæther, professor: Kommune- og fylkesreform i motvind
• Alexander Berg Erichsen, rådgiver, Sidsel Schade, spesialrådgiver: Status kommuneøkonomi og de økonomiske konsekvensene av kommunesammenslåing
• Kirsti Bergstø, nestleder i SV,: Hva bør skje med de sammenslåtte fylkene?
• Per Gunnar Stensvaag, forfatter: Nye større kommuner – hvordan går det egentlig?

Reformer som svekker tryggheten i lokalsamfunnene

Hvordan blir politiet en del av lokalsamfunnet?

• Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbundet
• Lene Vågslid, stortingsrepresentant (Ap) (invitert)
• Debatt stortingsrepresentanter fra Frp, H, Ap og Sp fra justiskomiteen (invitert)

Sentralisering av helsetjenestene – helseforetak og samhandlingsreform

• Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen
• Bjarne Jensen, Økonomiprof.
• Bjørn Arild Gram, leder av Kommunenes Sentralforbund (invitert)

Den viktige infrastrukturen: «Fiber til alle?»

• Torgeir Waterhouse; Markedsmodellen – hva fungerer og hva fungerer ikke?
• Gisle Hanemyr, Prof. UiO (invitert); Hvordan bør samfunnskritisk fiber utvikles videre?

Behovet for en ny og slagkraftig distriktspolitikk

Høsten 2020 er det kommet to offentlige utredninger og en bok om distriktspolitikk,
i tillegg til at det flere steder er distriktsopprør.
• Hanne Velure Distriktsnæringsutvalget; Nærings- og distriktspolitiske virkemidler og løsninger

  • Victor Normann, Demografiutvalget; Hvordan motvirke urbanisering og sentralisering?
  • Forsker Ruralis: Tar velferdsstaten vare på velferden vår uavhengig av bosted?
  • Bente Aasjord, spesialrådgiver: Økende geografisk ulikhet som følge av boligpolitikken
  • Helga Pedersen, ordfører Tana: Fiskeripolitikk med et distrikts- og næringspolitisk blikk
  • Svenn Arne Lie, forfatter: «Mellom bakkar og kjøttberg», en ny landbrukspolitikk?
  • Stein Erik Stinessen, Adv., og sekretariatsleder for Naturressurskommunene: Hvordan kan vindmøller, havbrukog gruvedrift lære av vannkraften?Distriktspolitisk paneldebatt med partiledere fra Ap, Sp, Frp, H, MDG, SV, R, V, Krf.
Program pr 6.11.20. Endringer kan inntreffe.

2 KOMMENTARER

  1. Jeg er enig med Trond Sundby. Motvindbevegelsene som har vokst til storm styrke i lokal Norge, og har så mange etiske, juridiske og politiske elementer i seg at det burde få større oppmerksomhet på denne konferansen, innledningsvis og avslutningsvis. Det handler ikke bare om å sette søkelyset på maktfordelingen i sentrum/periferi, men om nye styringsmodeller for fremtiden.

  2. Folkeopprøret mot vindkraft har avslørt at sentrale styresmakter har overkøyrd lokalsamfunn og forsvarar av urørd natur. Dette kunne vore eit av hovedtemaene på konferansen. «Korleis kan vindmøller, havbruk og gruvedrift lære av vannkrafta?» blir i alle høve eit innsnevrande spørsmål i ein distriktspolitiske paneldebatt.

Legg igjen kommentar

Skriv din kommentar!
Oppgi navn her