Meninger

Artikler i kategorien «Meninger» gjenspeiler ikke nødvendigvis LSF’s meninger og oppfatninger. Vi arbeider for lokaldemokrati og desentralisering og oppfordrer til leserinnlegg. Vi vil prioritere å publisere artikler som fremmer lokaldemokrati og folkestyre.

Det store kraftranet? Forslag om ny modell for kraftskatt vil svekke...

Forslag om ny modell for kraftskatt vil svekke grunnlaget for produksjon av mer fornybar energi. Uten store oppslag har regjeringspartiene sendt på høring forslag som...

«…nå angrer både folk og politikere, også tidligere ordførere fra SP,...

av Per Gunnar Stensvaag "Sammenligning av tettsteder er også en studie i effekten av tidligere sammenslåingsrunder. Veksten i eksisterende administrasjonssentra har for en del av dem kanskje...

LENSMENN I 800 ÅR – JUSTISMINISTRE I 800 DAGER

Då eg vaks opp i det grisgrendte bygde-Noreg det kan verka som regjeringa helst vil leggja ned, hadde vi i Trysil ein høgt elska og...

Hva slags land skal Norge bli når det bit for bit...

EFFEKTIVISERE, RASJONALISERE - SENTRALISERE Som et forvrengt ekko av Pompel og Pilts «reparere, reparere» hører vi fra sittende regjering «effektivisere», «rasjonalisere», «strukturere». Ordet som dessverre...

En dårlig beslutning blir ikke bedre av at den vedtas flere...

Konsekvensene for Finnmark og folkestyret av Ronny Grindstein: HØYRES DRØM SVEKKER FOLKESTYRET Tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms vil føre til at Finnmarks befolkning blir umyndiggjort i...

GERRYMANDERING PÅ NORSK

Elbridge Gerry var visepresident i USA fra 1813 til sin død året etter. Hans navn er udødeliggjort mye mer for at han som guvernør...

DEMOKRATI, RESPEKT OG SERVILITET

Aner vi nå landet rundt en viss panikk hos pådrivere for regionreformen? Retorikken deres ser i hvert fall ut til å bli skarpere og...

KINN KOMMUNE – KOR ER SPRÅKRÅDET

Kinn er eit vent namn. Det høvde godt for den gamle kommunen som bestod i varierande geografisk utstrekning frå 1837 til 1964. For ein...

DER BARNA HENTES – Er det barnevernet og småkommunene som svikter?

I flere uker har barnevernet i distriktskommuner vært gjenstand for stor nasjonal media-oppmerksomhet. For ikke å si klappjakt: Det begynte med den lille kommunen Steigen...

Arbeiderpartiet kan ikke lukke øynene for ulikhet mellom sentrum og periferi

Arbeiderpartiet kan ikke lukke øynene for ulikhet mellom sentrum og periferi. Raymonds Norge Sosialdemokratiske partier over store deler av Europa er i hardt vær. Lenge håpet...

Brann i rosenes reir

Norge er en fredelig plett, men den blå-blå reformpsykosen har virkelig fått det til å ulme i folkedypet. I Finnmark er motstanden mot direktivene...

La oss avspore sentraliseringsdebatten, la oss krangle om navnet…

Regjeringen er i gang med nok et dramatisk sentraliseringsprosjekt. Og jeg sitter med en følelse av at når krangelen havner på navnet, så er...

Strutsepolitikk? – Mer administrasjon, færre og dårligere tjenester

Strutsepolitikk er det kalt når SP- og Ap-politikere i Grue ikke tar inn over seg den harde realiteten en blå-blå regjering har satt oss...

Prof. Aarsæther om Troms og Finnmark: Et feilgrep av dimensjoner!

Det politiske Norge bør snarest ta innover seg at Stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms – på tvers av fylkestingsvedtak og folkemeningen...

Ronny Grindstein: Er det fremsynt og ansvarlig å slå sammen kommuner?

Forvalte ressurser og verdier til det beste for kommende generasjoner Kommunepolitikere er valgt av innbyggerne med den hensikt å ”forvalte kommunens ressurser og verdier til...

– Økt handlingsrom i EØS – får vi det ved å...

- Treparti-regjeringen «vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor. - Vår nye regjering ønsker å gå lengre enn EØS...

Regionreform uten magemål og mening

Når regjeringa reformerer det meste mellom himmel og jord, er det først og fremst strukturene det gripes fatt i. Innholdet er det visst ikke...

Flertallets diktatur

Et kvalitetsmål på et samfunn er hvordan minoriteter blir behandlet. I sunne demokratier tar flertallet også tilbørlig hensyn til mindretallet. Ved snever tolkning av...

Kommunaldepartementet gjentar i sitt nye forslag til inntektssystem FEILBEREGNINGEN AV KOSTNADSNØKLER som Rattsø-utvalget fikk kritikk for i 1996. I en kommentar i Kommunal Rapport...

Er NHO Norgesmester i juks?

Mindre kommuner er ikke interessant marked for NHOs service bedrifter Er NHO norgesmester i juks, spør professor Stein Østre i denne kommentaren. NHO har betalt...

271 ordførere: – Regjeringens fremgangsmåte uforsvarlig

Dette dokumentet er resultatet av et initiativ fra 47 ordførere over hele landet som sammen med Lokalsamfunnsforeningen samlet støtte til et felles opprop mot...