UNG UTOPI: Et samarbeidsprosjekt mellom KLP og Lokalsamfunnsforeningen m.fl.

0
524
Foto: Chang Duong

UNG UTOPI: Lokalsamfunnsverksted med kunst og kultur som inspirasjon.
For 7. klasser fra hele landet i Bjørvika i Oslo.

Søndag 22.- tirsdag 24. september 2024 

Ung utopi er et samarbeidsprosjekt mellom KLP, Lokalsamfunnsforeningen, Munchmuseet, Deichman, Den Norske Opera & Ballett, Nord Universitet og Nord Universitet/Bodø kulturhovedstad 2024.

I UNG UTOPI skal 11 syvendeklasser fra inviterte kommuner fra hele landet møtes i Oslo 22.- 24. september 2024 for en opplevelse utenom det vanlige. Her skal vi samle og styrke stemmene deres i refleksjon om hva slags lokalsamfunn de ønsker seg i fremtiden, og hva de selv kan gjøre for å skape det.

Gjennom møter med andre unge fra hele landet og inspirert av kunst og kulturopplevelser på Deichmann, Munchmuseet og Operaen, vil vi legge til rette for at deltakerne får nye erfaringer, impulser og perspektiver. Dette vil de ta med seg inn i et felles Utopiverksted. Der skal de diskutere hva de mener er viktige verdier for fremtidens lokalsamfunn, og hvordan de kan bidra til å styrke disse verdiene i sine lokalsamfunn.

Resultatene skal de ta med seg hjem, videreutvikle – og dele med sine lokale folkevalgte.

 

Hva er bakgrunnen for dette prosjektet?

En verden med stadig mer krig og uro og mindre demokrati, klima- og naturkrise, lokalsamfunn med en krevende demografiutvikling med eksplosjon av eldre pleietrengende og samtidig fall i antall yrkesaktive.

Lokalsamfunnsutvikling her i landet fremover vil kreve utvikling og testing av helt nye virkemidler og politikk, noe som ikke nødvendigvis handler om økte ressurser, men om et bredt ordskifte og praktisk utprøving av nye typer virkemidler Det er et stort behov for nytenkning. Det å ha lokal identitet er viktig for folks trivsel og kan virke mobiliserende på lokalt engasjement. (ref. NOU 15 2020 det handler om Norge, KS Partnerskap for radikal innovasjon)

I 2021 gjennomførte Nord Universitet, KS og KLP utopiverksteder i samarbeid med syv norske kommuner. Utopiverksteder er en metode for deltakende samfunnsutvikling for både å utvikle spennende prosjekter og ikke minst for å utvikle meningsfulle relasjoner mellom mennesker som er selve livsnerven i alle lokalsamfunn. Verkstedene i 2021 resulterte i en rapport som sier noe om hva som kjennetegner gode liv der man bor og hva som skal til for å vekke engasjement for lokalsamfunnsutvikling.

 

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år – og stadig flere unge faller utenfor jobb og utdanning, noe som forsterker den krevende demografiutviklingen.

Vi har alt å vinne på de unges deltakelse i samfunnet og ungt utenforskap er et av de viktigste satsningsområdene for kommunene framover (KS Partnerskap for radikal innovasjon) Derfor ønsker vi å styrke utopiverkstedrapporten med stemmen til de unge.

De store samfunnsutfordringene som ligger foran oss kan ingen kommune eller institusjon løse alene, samarbeid mellom ulike aktører og forvaltningsnivåer er viktig. Ung utopi er et samarbeidsprosjekt mellom KLP, Munchmuseet, Deichman, Den Norske Opera & Ballett, Nord Universitet og Bodø kulturhovedstad 2024. For alle disse virksomhetene står samfunnsoppdragene tydelig og sterkt.

 

Vi skal gjennom prosjektet gi de unge en tydeligere stemme, hjelpe dem til å formulere sin visjon for sitt lokalsamfunn, og gi dem mot til å ta konkrete grep og skape handling.

Et tilsvarende opplegg skal gjennomføres som en del av åpningen av kulturhovedstadsåret i Bodø i januar 2024. Kunst og kultur-opplegget skal testes allerede 18. september 2023.

På vegne av KLP

Vennlig hilsen

Lokalsamfunnsforeningen

 

Svein Olav Agnalt                                            Ronald Berntzen

Leder                                                              Rådgiver

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her