NYHETER

MENINGER

Utredninger

Les også

Ny stortingsmelding styrker lokaldemokratiet

Ny stortingsmelding som styrker lokaldemokratiet «Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida» Meld. St. 27 (2022–2023) juni 2023 kom regjeringen med Distriktsmeldingen. Lokalsamfunnsforeningen er...

KAOSREFORMENE -av Per Gunnar Stensvaag. Nå som gratis NETTBOK

Hele opplaget av boka KAOSREFORMENE, som ble utgitt i 2021, er utsolgt, men den er nå gjort tilgjengelig helt gratis gjennom Nasjonalbiblioteket sin nettjeneste....

Høring – endringer i inndelingslova.

Regjeringen ønsker å rette opp noen av overgrepene som ble gjort når kommuner ble slått sammen med tvang til tross for frivillighetsvedtaket av 1995....

Ordfører-opprop fra Søgne