NYHETER

MENINGER

Utredninger

Les også

DELTAKERLENKE: Ekstreme priser på strøm – hvorfor og hva nå? 6. april kl. 13:00

Her er lenke for gratis deltakelse 6. april kl. 13:00: https://livestream.com/accounts/26229563/events/10246730    

KOMMUNEREFORMEN -STATUS PR MARS 2022

Stensvaag: Det er misnøye og konflikter i nye kommuner skapt av Solberg-regjeringas reform. Over hele landet er det prosesser i gang for å reversere...

WEBINAR: Ekstreme priser på strøm – hvorfor og hva nå? 6. april kl. 13:00

Strømpriser vi aldri har sett tidligere preger og påvirker både privat- og bedriftenes økonomi. Hvorfor og hvordan kunne vi som produserer så mye ren...

Status: Regionreformen