NYHETER

MENINGER

Utredninger

Les også

Høringssvar NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet

Lokalsamfunnsforeningen har avgitt høringssvar til NOU 2023:9  Generalistkommunesystemet - Likt ansvar – ulike forutsetninger Høringssvaret kan gjerne benyttes av andre (f.eks kommuner) som grunnlag -eller...

OPPTAK Paneldebatt Arendalsuka -Stor Kommunereform eller Sterk Inntektsutjevning?

Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet arrangerte onsdag 16.8  kl. 15-16 paneldebatt i forbindelse med Arendalsuka. Arrangementet fant sted i Bankgården, Arendal, Møterom 4. Etasje. Tema:  «Stor kommunereform eller...

Link Streaming Paneldebatt Arendalsuka -Stor Kommunereform eller Sterk Inntektsutjevning?

Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet arrangerer onsdag 16.8  kl. 15-16 paneldebatt i forbindelse med Arendalsuka. Arrangementet finner sted i Bankgården, Arendal, Møterom 4. Etasje. Tema:  «Stor kommunereform eller...

Ordfører-opprop fra Søgne