Mange ordførere er i mot statliggjøring av de lokale skattekontorene. 10 ordførere har tatt initiativet for et opprop med mål om å samle mange ordfører i hele Norge og gi et klart budskap til regjeringen at statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverkontorene er uønsket. Lokalsamfunnsforeningen organiserer dette oppropet på vegne av de 10 ordførere som har tatt dette initiativet.

Her er brevet som har blitt sendt alle ordførere i Norge tirsdag kveld den 3.12.2019:


Regjeringen hevder å ville styrke skatteetaten ved å redusere hver tredje ansatt. Det er allerede effektivisert mye på dette området, antall kontor og årsverk ble senest i 2018 redusert kraftig, fra 288 til 227 kontorer. Dette har vært mulig på grunn av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Dagens skatteinnkreving er svært effektiv, og regjeringens forslag om å overføre de kommunale kemnerkontorene til statlige regionale enheter er en omkamp fra 2014. Den gang falt forslaget i Stortinget. Regjeringens faglige begrunnelse bygger hovedsakelig på den samme utredningen som lå til grunn i 2014. Å ta opp igjen det samme forslaget uten verken nye utredninger eller argumenter er oppsiktsvekkende og lite klokt.

Det gjøres i dag et faglig godt arbeid ved landets kemnerkontorer. De har en lokalkunnskap som er særlig viktig knyttet til arbeidsgiverkontroll og innfordring mot arbeidsgivere. Nærheten med kommunal innkreving er viktig for å forebygge svart økonomi. En sentralisering vil svekke kontrollen med arbeidsgiverne, og dermed øke risikoen for arbeidslivskriminalitet. God lokal fagkunnskap og nærhet gir svært gode resultater, og kommunal skatteoppkreving fungerer godt. Statliggjøring vil gi dårligere rettsikkerhet for innbyggerne. I tillegg til at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner vil nedleggingen av de
kommunale skatteoppkreverkontorene bidra til en strammere kommuneøkonomi.

Kemnerkontorene har breddekompetanse når det kommer til veiledning og opplæring både av arbeidsgivere og skatteytere. Dette gir en kvalitativt god service og sørger for gode
innkrevingsresultater. Det er ingen gode grunner for å endre dette. Det er både overraskende og skuffende at dette forslaget tas frem på ny.

Foto: Oslo Kommune/Sturlason. Bildet er tatt i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014

310 ordførere har signert og støtter oppropet (oppdatert 16.12.2019 11:46). Se alle ordførere som har signert oppropet her (alfabetisk etter kommunenavn):

Kommune Ordfører Parti
Alstahaug Peter Talseth Sp
Alvdal Mona Murud Sp
Alver Sara Hamre Sekkingstad Sp
Andøy Knut Andreas Nordmo Sp
Arendal Robert Cornels Nordli Ap
Askvoll Ole André Klausen H
Aure Hanne Berit Brekken Ap
Aurland Trygve Skjerdal Sp
Aurskog-Høland Gudbrand Kvaal Sp
Austrheim Per Lerøy Ap
Averøy Ingrid Ovidie Rangønes Ap
Balsfjord Gunda Johansen Ap
Bamble Hallgeir Kjeldal Ap
Bardu Toralf Heimdal Sp
Beiarn Monika Sande Sp
Bergen Marte Mjøs Persen Ap
Berlevåg Rolf Laupstad Ap
Bindal Britt Helstad Ap
Birkenes Gyro Heia Sp
Bjerkreim Kjetil Slettebø Sp
Bjugn Ogne Undertun Ap
Bjørnafjorden Trine Lindborg Ap
Bodø Ida Maria Pinnerød Ap
Bokn Osmund Våga Sp
Bremanger Anne Kristin Førde Ap
Brønnøy Eilif Trælnes Sp
Bygland Sigbjørn Åge Fossdal Ap
Bykle Jon Rolf Næss Ap
Bømlo Sammy Olsen Sp
Båtsfjord Ronald Wærnes Sp
Dovre Astrid Skomakerstuen Ruste Ap
Drammen Monica Myrvold Berg Ap
Drangedal Tor Peder Lohne Sp
Dyrøy Marit Alvig Espenes Ap
Eidfjord Anders Vatle Sp
Eidskog Kamilla Thue Ap
Eidsvoll John-Erik Vika Sp
Eigersund Odd Stangeland Ap
Elverum Lillian Skjærvik Ap
Enebakk Hans Kristian Solberg Sp
Engerdal Lars Erik Hyllvang Liste
Etne Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Sp
Etnedal Linda Mæhlum Robøle Sp
Evje og Hornnes Svein Arne Haugen Ap
Farsund Arnt Abrahamsen Ap
Fauske Marlen Rendall Berg Sp
Fitjar Harald Rydland KrF
Fjaler Kjetil Høgseth Felde Sp
Fjord Eva Hova Ap
Flakstad Trond Kroken Sp
Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Sp
Flekkefjord Torbjørn Klungland FrP
Flesberg Oddvar Garaas Sp
Flå Merete Elisabeth Høntorp Gandrud Ap
Folldal Kristin Langtjernet Ap
Fredrikstad Jon-Ivar Nygård Ap
Fusa Atle Kvåle Ap
Fyresdal Erik Skjervagen Ap
Færder Jon Sannes Andersen Ap
Gamvik Alf Normann Hansen Sv
Gausdal Anette Musdalslien Sp
Gjemnes Knut Sjømæling Sp
Gjerdrum Anders Østensen Ap
Gjerstad Inger Halldis Løite Ap
Gjesdal Frode Fjeldsbø Ap
Gjøvik Torvild Sveen Sp
Gloppen Leidulf Gloppestad Sp
Gol Heidi Granli Ap
Gran Randi Eek Thorsen Ap
Grane Ellen Schjølberg Sp
Gratangen Anita Karslen Sp
Grong Borgny Kjølstad Grande Sp
Grue Rune Grenberg Ap
Gulen Hallvar Oppedal Sp
Hadsel Kurt Jenssen Sp
Halden Anne-Kari Holm Sp
Hamar Einar Busterud Liste
Hamarøy Britt Kristoffersen Sp
Hammerfest Marianne Sivertsen Næss Ap
Harstad Kari-Anne Opsal Ap
Hattfjelldal Harald Lie Sp
Haugesund Arne-Christian Mohn Ap
Heim Odd Jarle Svanem Sp
Hemnes Paul Asphaug Sp
Hemsedal Pål Rørby Sp
Herøy Bjørn-Halvor Prytz Ap
Herøy Elbjørg Larsen Ap
Hitra Ole Laurits Haugen Ap
Hjartdal Bengt Halvard Odden Ap
Hjelmeland Bjørn Laugaland Sp
Hol Petter Rukke Ap
Holmestrand Elin Gran Weggersrud Ap
Holtålen Arve Hitterdal Liste
Horten Are Karlsen Ap
Hurdal Paul Johan Moltzau Sp
Hustadvika Tove Henøen Sp
Hvaler Mona Vauger Ap
Hyllestad Kjell Eide Ap
Hægebostad Margrethe Handeland Sp
Høyanger Petter Sortland Ap
Høylandet Hege Nordheim-Viken Sp
Inderøy Ida Stuberg Sp
Indre Fosen Bjørnar Buhaug Sp
Iveland Gro-Anita Mykjåland Sp
Jevnaker Morten Lafton Ap
Jondal Jon Larsgard Sp
Karasjok Svein Atle Somby Ap
Karlsøy Mona Pedersen Liste
Karmøy Jarle Nilsen Ap
Kautokeino Hans Isak Olsen Liste
Kinn Ola Teigen Ap
Klepp Sigmund Rolfsen Ap
Kongsberg Kari Anne Sand Sp
Kongsvinger Margrethe Haarr Sp
Kragerø Grunde Wegar Knudsen Sp
Kristiansand Jan Oddvar Skisland Ap
Kristiansund Kjell Neergaard Ap
Kvam Torgeir Næss Ap
Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug KrF
Kvinnherad Hans Inge Myrvold Sp
Kviteseid Bjørn Nordskog Sp
Kvitsøy Stian Giil Bjørsvik Krf
Kvæfjord Torbjørn Larsen Ap
Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik Ap
Kåfjord Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Ap
Larvik Erik Bringedal H
Lavangen Hege Beate Rollmoen Ap
Lebesby Sigurd Kvammen Rafaelsen Ap
Leirfjord Ivan Haugland Ap
Lesja Mariann Skotte Sp
Levanger Anita Ravlo Sand Sp
Lierne Bente Estil Ap
Lillehammer Ingunn Trosholmen Ap
Lillestrøm Jørgen Vik Ap
Lindesnes Even Tronstad Sagebakken Ap
Lom Bjarne Eiolf Holø Sp
Loppa Stein Thomassen Ap
Lunner Harald Tyrdal Ap
Luster Ivar Kvalen Sp
Lyngdal Jan Kristensen H
Lyngen Dan-Håvard Johnsen Sp
Lærdal Audun Mo Ap
Lødingen Hugo Bongard Jacobsen Ap
Lørenskog Ragnhild Bergheim Ap
Løten Marte Larsen Tønseth Sp
Malvik Trond Hoseth Ap
Marker Theodor Bye Sp
Meland Øyvind H. Oddekalv Ap
Meldal Are Hilstad Ap
Melhus Jorid Jagtøien Sp
Meløy Sigurd Stormo Ap
Meråker Kjersti Kjenes Liste
Midt-Telemark Siri Blichfeldt Dyrland Sp
Midtre Gauldal Sivert Moen Sp
Modalen Kjetil Eikefelt Liste
Modum Sunni Grøndahl Aamodt Sp
Moskenes Lillian Rasmussen Liste
Moss Hanne Tollerud Ap
Målselv Bengt-Magne Luneng Sp
Måsøy Bernth R. Sjursen Ap
Namsos Arnhild Holstad Ap
Namsskogan Stian Brekkvassmo Ap
Nannestad Hans Thue Ap
Narvik Rune Edvardsen Ap
Nes Grete Sjøli Ap
Nes (Nesbyen) Tore Haraldset Liste
Nesna Hanne Davidsen Ap
Nesodden Truls Wickholm Ap
Nesseby Knut Inge Store Ap
Nissedal Halvor Homme Ap
Nittedal Hilde Thorkildsen Ap
Nome Bjørg Tveito Lundefaret Ap
Nord-Aurdal Knut Arne Fjelltun Sp
Nord-Fron Rune Støstad Ap
Nord-Odal Lise Selnes Ap
Nordkapp Jan Olsen Sv
Nordre Follo Hanne Opdan Ap
Nordre Land Ole Tore Dokken Sp
Nordreisa Hilde Anita Nyvoll Ap
Nore og Uvdal Jan Gaute Bjerke Ap
Notodden Gry Fuglestveit Bløchlinger Ap
Nærøysund Amund Hellesø Ap
Oppdal Geir Arild Espnes Sp
Orkland Oddbjørn Bang Sp
Os Runa Finborud Sp
Osen John Einar Høvik Ap
Oslo Raymond Johansen (Byrådsleder) Ap
Osterøy Lars Fjeldstad Sp
Overhalla Per Olav Tyldum Sp
Porsanger Aina Borch Ap
Porsgrunn Robin Kåss Ap
Rakkestad Karoline Fjeldstad Sp
Randaberg Jarle Bø Sp
Rauma Yvonne Wold Sv
Re Thorvald Hillestad Sp
Rendalen Linda Døsen Ap
Rennebu Ola Øie Ap
Rindal Vibeke Langli Sp
Ringebu Arne Fossmo Ap
Ringsaker Anita Ihle Steen Ap
Risør Per Kristian Lunden Ap
Rollag Viel Jaren Heitmann Sp
Rælingen Ståle Grøtte Ap
Rødøy Inger Monsen Ap
Røros Isak Veierud Busch Ap
Røyrvik Hans Oskar Devik Liste
Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo Sp
Saltdal Rune Berg Sp
Samnanger Knut Harald Frøland Liste
Sandnes Stanley Wirak Ap
Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje Ap
Sauda Asbjørn Birkeland Sp
Sel Eldri Siem Sp
Selbu Ole Morten Balstad Ap
Seljord Beate Marie Dahl Eide Sp
Sigdal Tine Norman Sp
Siljan Kjell Sølverød Sp
Skaun Gunn Iversen Stokke Sp
Skedsmo Ole Jacob Flæten Ap
Skien Trond Ballestad Ap
Skiptvet Anne-Grethe Larsen Sp
Skjervøy Ørjan Albrigtsen Liste
Skjåk Edel Kveen Sp
Snåsa Arnt Einar Bardal Sp
Sogndal Arnstein Menes Sp
Sokndal Jonas Andersen Sayed KrF
Solund Gunn Åmdal Mongstad Sp
Sortland Karl-Erling Nordlund Sp
Stange Nils A. Røhne Ap
Stavanger Kari Nessa Nordtun Ap
Steinkjer Bjørn Arild Gram Sp
Stjørdal Ivar Vigdenes Sp
Stor-Elvdal Even Moen Sp
Stord Gaute Straume Epland Ap
Stranda Jan Ove Tryggestad Sp
Stryn Per Atle Kjøllesdal Sp
Sula Jim-Arve Røssevoll Ap
Suldal Gerd Helen Bø Sp
Sunndal Ståle Refstie Ap
Surnadal Margrethe Svinvik Sp
Sveio Linn Therese Erve Ap
Sømna Hans Gunnar Holand Sp
Søndre Land Anne Hagenborg Ap
Sør-Aurdal Marit Hougsrud Sp
Sør-Fron Ole Tvete Muruteigen Sp
Sør-Odal Knut Hvithammer Ap
Sør-Varanger Rune Rafaelsen Ap
Sørreisa Jan-Erik Nordahl Ap
Tana Helga Pedersen Ap
Tingvoll Ingrid Waagen Sp
Tinn Steinar Bergsland H
Tjeldsund Helene Berg Nilsen Ap
Tokke Jarand Felland Sp
Tolga Bjørnar Tollan Jordet Sv
Torsken Fred Ove Flakstad Ap
Tromsø Gunnar Wilhelmsen Ap
Trondheim Rita Ottervik Ap
Trysil Erik Sletten Sp
Træna Jan Helge Andersen Ap
Trøgstad Svend Saxe Frøshaug Sp
Tvedestrand Marianne Landaas H
Tynset Merete Myhre Moen Sp
Tysvær Sigmund Lier Ap
Tønsberg Anne Rygh Pedersen Ap
Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher Ap
Ullensvang Roald Aga Haug Ap
Ullensvang Herad Solfrid Borge Sp
Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen Ap
Utsira Marte Eide Klovning Ap
Vadsø Wenche Pedersen Ap
Vaksdal Hege Eide Vik Sp
Valle Steinar Kyrvestad Ap
Vang Vidar Eltun Ap
Vardø Ørjan Jensen MdG
Vefsn Berit Hundåla Sp
Vega André Møller Ap
Vegårshei Kjetil Torp KrF
Vennesla Nils Olav Larsen KrF
Verdal Pål Sverre Fikse Sp
Vestby Tom Anders Ludvigsen Ap
Vestnes Geir Inge Lien Sp
Vestre Slidre Haldor Ødegård Sp
Vestre Toten Stian Olafsen Ap
Vevelstad Torhild Haugann Liste
Vik Roy Egil Stadheim Ap
Vindafjord Ola Johan Vierdal Sp
Vinje Jon Rikard Kleven Sp
Volda Sølvi Dimmen Sp
Voss Hans-Erik Rinkjøb Ap
Værøy Susan Berg Kristiansen H
Vågan Frank Johnsen Sp
Vågå Harald Sve Bjørndal Liste
Våler Ola Cato Lie Sp
Våler Reidar Kaabbel Sp
Øksnes John Danielsen Sp
Ørland Tom Myrvold H
Ørsta Stein Aam Sp
Østre Toten Bror Helgestad Sp
Øvre Eiker Knut Kvale Sp
Øyer Jon Halvor Midtmageli Sp
Øystre Slidre Odd Erik Holden Sp
Åfjord Vibeke Stjern Sp
Ål Solveig Vestenfor Ap
Ålesund Eva Vinje Aurdal Ap
Åmli Bjørn Gunnar Baas Sp
Åmot Ole Erik Hørstad H
Årdal Hillmar Høl Ap
Ås Ola Nordal Ap
Åseral Inger Lise Lund Stulien Ap
Åsnes Kari Heggelund Sp


(Noen kommuner vil først pga. sammenslåing være en kommune fra 1.1.2020. Ordførere som blir ordførere i disse kommunene og har signert oppropet er tatt med.) 

 

5 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her