Mange steder er det fortsatt uro!

1
1162
– 745 intervju, ca 1/3 i gamle Marnardal, 2/3 i gamle Lindesnes.
– Tilfeldig oppringte, god aldesspreiing
 • I Marnardal svarer 61,3% ja på at det bør haldast ei folkerøysting om kommunstrukturen i nye Lindesnes. 22,5% svarer nei, 16,2% veit ikkje.
 • Dette er litt større motstand enn i kommunens innbyggjarundersøking i mai 2016, som synte hhv 57% for, 28% mot, 15% veit ikkje, til Nye Lindesnes. At motstanden held seg etter gjennomført samanslåing, er svært uvanleg, iflg Infact.
 • I gamle Lindenes er tala hhv 39,4/34,6/26,0%.
 • I Marnardal ville 64,1% ha stemt for tilbakeføring til dei gamle kommunane i ei eventuell folkerøysting, 24,7% ville ha vidareført Nye Lindesnes og 18,1% veit ikkje.
 • Dei to yngste aldersgruppene (opp til 44 år) er klart mest positive både til folkerøysting og til tilbakeføring til de gamle kommunane. Dette gjeld båe kommunane, og det er heilt utypisk i nasjonal samanheng, i følgje Infact.
 • Eit fleirtall i Marnardal og i dei to gamle kommunene, sett under eitt, ønskar deling av storkommunen, sjølv om det skulle bli fleirtal for dette berre i ein av dei gamle kommunane.
 • 60,2% av dei spurte i Marnardal meiner samanslåingsprosessen var svært dårleg (karakteren 1 av 5).
 • 72,6% av dei spurte i Marnardal meiner demokratiet har fenge dårlegare vilkår etter samanslåinga.
 • 59,1% av dei spurte i Marnardal trur dei kommunale tenestene ville blitt betre ved ei tilbakeføring til dei gamle kommunane.
InFacts undersøkelse viser enkeltresultatene brutt ned på bosted, kjønn og alder. Disse kan sees ved å velge mellom fanene i presentasjonen:

SE HELE UNDERSØKELSEN HER

 

1 kommentar

 1. I intensjonsavtalen som ble inngått i felles kommunestyremøte 04.11.2015, går det fram at det nasjonale Kommunebarometeret til Kommunal Rapport rangerte de tre kommunene høyt når det gjaldt effektivitet i tjenesteproduksjonen. Når det gjelder økonomi viste bl.a. Fylkesmannens vurderinger at kommunene hadde et solid økonomisk fundament. Det bildet vi hadde av lokaldemokrati, tjenesteproduksjon og kommuneøkonomi er snudd totalt på hodet.

  Prisen for å gjenopprette disse kommunene som selvstendige kommuner vil være en god investering for demokrati, utvikling og selve framtida i disse kommunene. Prisen for å få tilbake troen på demokratiet vil være betydelig mer verdifull enn hva en tilbakeføring vil koste.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her