Velkommen til Lokalsamfunnskonferansen 2020. Årets konferanse finner sted den 20.-21. januar 2020 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Hovedtemaer på årets konferanse vil omhandle:

 • Kommunenes egne inntekter – fra naturressurser vind, vann og hav
 • Nødetater og konsekvensene av sentralisering for kommunens innbyggere
 • Statlige arbeidsplasser – reformer og sentralisering
 • Region- og kommunereform. Hva skjer?
 • Ansvar for levering av digital infrastruktur/bredbånd.

Sentrale temaer med aktuelle innledere gjør denne konferansen til en nødvendighet for deg som er ordfører, rådmann, folkevalgt, leder og tillitsvalgte i kommunene. Konferansen er for deg som ønsker å være oppdatert for å kunne skape en best mulig framtid for ditt lokalsamfunn.

Victor Normann, Mads Gilbert, Mette Nord, Sigve Bolstad, Stein Erik Stinessen, Randi Karlstrøm, Paul Chaffey og sentrale stortingspolitikere med flere kommer! Kommer du?

Påmelding: Se detaljert program og ytterligere beskrivelse av konferansen med temaer under. Meld deg på konferansen nå ved å klikke her. Deltakeravgift: kr 2000,- inkl. lunsj.

Overnatting: Ønsker du å overnatte på konferansehotellet en eller to netter, som også inkluderer middag (dagens) den 20.1.2020, klikk her.

KONFERANSEPROGRAMMET

Debattledere: Eva Nordlund og Ove Mellingen

DAG 1 – 20.1.2020:

09:30-10:00 Registrering

10:00-10:15 Åpning av konferansen ved Mette Nord, leder av Fagforbundet

10:15-12:15 Naturressursene som grunnlag for kommunenes egne inntekter

Utnyttelse av naturressurser som vann, vind, fjorder og landskap er grunnlag for viktige næringer i hele Norge. Bruk av slike fellesressurser har gitt vertskommunene store egne inntekter. Nå pågår det en rekke debatter om framtida til disse inntektskildene. Hva er fellesinteressene for kommuner med vind- og vannkraftproduksjon, hytteturisme, oppdrettsanlegg og andre former for virksomheter som bygger på utnyttelse av fellesressurser? Kan «Naturressurskommunene» stå sammen og vinne fram?

 • «Kraftskatteutvalget» har foreslått å avvikle lovfestede ordninger som gir vertskommunene for vannkraften årlige inntekter på 3 milliarder kroner. Forslaget er på høring og har møtt sterk motstand.
 • Regjeringens plan for utbygging av vindkraft er trukket tilbake etter kraftig lokal motstand.
 • Et ekspertutvalg har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Grunnrenteskatten skal gå til staten.
 • Hyttekommunenes inntekter fra eiendomsskatt på hytter begrenses stadig sterkere etter endringer i lovverket.

Hvorfor og hvordan kan kommunestyrene få økt de direkte inntektene sine fra utnyttelsen av naturressursene?

Innleder: Advokat Stein Erik Stinessen (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Kommentarer: Ordfører Ole Laurits Haugen (Leder for Nettverk fjord- og kystkommuner), Professor Kristin Linnerud (Høgskolen Vestlandet, Cicero, invitert).

Paneldebatt med stortingspolitikere: Hadia Tajik, Sigbjørn Gjelsvik, Henrik Asheim og Une Bastholm er invitert. 

12:15–13.00 Lunsj

13.00–13.45 «Ikke for å Konkurrere»

I boka «Ikke for å konkurrere» tar professor Victor Normann et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Statlige og kommunale virksomheter er ikke der for å konkurrere, tjene penger eller hegne om den kompetansen de bygger opp. De er der for å utføre oppgaver som velgerne har gitt dem. 

Innledning: Professor Victor Normann, NHH
Kommentar: Stein Reegård, tidl. sjeføkonom LO

14.00-16.30 Nødetatene sentraliserer – hva betyr det for innbyggere og lokalsamfunn:

Politiet, ambulansetjenesten, legevakten og brannvesenet har ansvaret for innbyggernes grunnleggende sikkerhet. Staten og kommunene påvirker hverandre gjennom beslutninger som ikke tar hensyn til helheten. Dette fører til at det kommunale brannvesenet rykker ut til situasjoner der hvor politiet og helsetjenesten burde komme først. Dette problemet vokser. Hvorfor?

 • Hvorfor har ikke ambulanse og politi et krav om kortere responstid? 
 • Hva vil staten kreve av det kommunale brannvesenet og de kommunale helsetjenestene i årene som kommer?

Innledere:
Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund
Mads Gilbert, overlege, UNN
Sigvald Kvinge, Brannsjef Masfjorden og Gulen kommuner
Ordfører Heidi Granli, Gol kommune
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statsråd for samfunnssikkerhet (invitert)
Paneldebatt: Stortingspolitikere

19:00 Felles middag for alle konferansedeltakere som bor på hotellet

DAG 2 – 21.1.2020:

09.00-11:00 Statlige arbeidsplasser: Staten er hjørnesteinsbedriften som sentraliserer mest.

Det foregår en omfattende sentralisering av statens virksomhet over praktisk talt hele landet – hva innebærer dette for lokalsamfunn hvor hver eneste arbeidsplass er dyrebar? Hvorfor sentraliseres politiet, NAV, skatteetaten, veivesenet og domstolene: hva er den samlede virkningen av dette?

 • «Domstols-kommisjonen» foreslår nedleggelse av mer enn halvparten av landets domstoler.
  Innleder: Per Jordal, lagdommer Gulating
 • Statlige foretak i form av universiteter og høgskoler har ansvar for viktige kompetansebedrifter som nå trues av nedleggelse.
  Innleder: Nina Sandberg, stortingsrepresentantPartilederdebatt: Trygve Slagsvold Vedum, Bjørnar Moxnes (invitert)

10:30 -11:00 Pause

11:00-12:30 Kommune- og regionreformene

Regjeringen har varslet at de ønsker stadig færre og større kommuner. Samtidig har de største fylkeskommunene vedtatt at de vil søke om oppløsning. Bør staten og kommunene til stadighet omorganiseres eller fører dette til tap av ressurser og dårligere oppgaveløsning?
Innleder: Knut Storberget, Fylkesmann Innlandet
Kommentar: Monika Sande, ordfører Beiarn

Regionreformen førte til tvangssammenslåing av mer enn halvparten av landets fylker. Troms og Finnmark og Viken kommer til å kreve oppløsning etter neste stortingsvalg.
Innledere: Randi Karlstrøm, leder Folkeaksjonen for Finnmark
Tonje Brenna, Fylkesrådsleder i Viken

12:30-13:00 Pause

13:00-14:00 Bredbånd og mobildekning over hele landet

Digital infrastruktur blir stadig viktigere. Mobildekning og bredbåndsdekning er en stor utfordring for de fleste kommuner. Regjeringen har vedtatt «leveringsplikt for bredbånd». Hvordan vil dette påvirke kommunenes situasjon?

Bredbånd og mobildekning er langt rimeligere infrastruktur enn vei og bane, med stor betydning for verdiskapning og tjenesteyting i alle lokalsamfunn. Kommunene tvinges til å bruke av egne drifts- og investeringsbudsjetter som skulle ha finansiert skole og omsorgsoppgaver. Hvorfor kan ikke staten finansiere dette selv?

Innleder: Statssekretær Paul Chaffey
Kommentar: Per Egil Pedersen, rådmann, Skiptvet Digital AS  

Påmelding og overnatting:

Meld deg på nå ved å klikke her. Deltakeravgift: kr 2000,- inkl. lunsj.

Overnatting: Ønsker du i tillegg å bo på konferansehotellet 1 eller 2 netter, inkl. middag (dagens) den 20.1.2020, bookes det  ved å klikke her. 

BILDE 19.10.2019 KLOKKEN 15.33 - Lokalsamfunnskonferansen 2020, Gardermoen 20.-21. januar

 

 

 

Legg igjen kommentar

Skriv din kommentar!
Oppgi navn her