Velkommen til Lokalsamfunnskonferansen 2020. Årets konferanse finner sted den 20.-21. januar 2020 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Hovedtemaer på årets konferanse vil omhandle:

 • Kommunenes egne inntekter – fra naturressurser vind, vann og hav
 • Nødetater og konsekvensene av sentralisering for kommunens innbyggere
 • Statlig politikk – reformer og sentralisering
 • Region- og kommunereform. Hva skjer?
 • Ansvar for levering av digital infrastruktur/bredbånd.

Sentrale temaer med aktuelle innledere gjør denne konferansen til en nødvendighet for deg som er ordfører, rådmann, folkevalgt, leder og tillitsvalgte i kommunene. Konferansen er for deg som ønsker å være oppdatert for å kunne skape en best mulig framtid for ditt lokalsamfunn.

Victor Normann, Bjørnar Moxnes, Trygve Slagsvold Vedum, Mette Nord, Unn Alma Skatvold, Stein Erik Stinessen, Randi Karlstrøm, Paul Chaffey og sentrale stortingspolitikere med flere kommer! Kommer du?

KONFERANSEPROGRAMMET

Møteledelse: Ole Gustav Narud og Svein Olav Agnalt
Debattledere: Eva Nordlund og Ove Mellingen  

DAG 1 – 20.1.2020:

09:30-10:00 Registrering

10:00-10:15 Åpning av konferansen ved Mette Nord, leder av Fagforbundet

10:15-12:30 Naturressursene som grunnlag for kommunenes egne inntekter

Utnyttelse av naturressurser som vann, vind, fjorder og landskap er grunnlag for viktige næringer i hele Norge. Bruk av slike fellesressurser har gitt vertskommunene store egne inntekter. Nå pågår det en rekke debatter om framtida til disse inntektskildene. Hva er fellesinteressene for kommuner med vind- og vannkraftproduksjon, hytteturisme, oppdrettsanlegg og andre former for virksomheter som bygger på utnyttelse av fellesressurser? Kan «Naturressurskommunene» stå sammen og vinne fram?

 • «Kraftskatteutvalget» har foreslått å avvikle lovfestede ordninger som gir vertskommunene for vannkraften årlige inntekter på 3 milliarder kroner. Forslaget er på høring og har møtt sterk motstand.
 • Regjeringens plan for utbygging av vindkraft er trukket tilbake etter kraftig lokal motstand.
 • Et ekspertutvalg har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Grunnrenteskatten skal gå til staten.
 • Hyttekommunenes inntekter fra eiendomsskatt på hytter begrenses stadig sterkere etter endringer i lovverket.

Hvorfor og hvordan kan kommunestyrene få økt de direkte inntektene sine fra utnyttelsen av naturressursene?

Innleder: Stein Erik Stinessen, advokat hos Lund & Co DA
Kommentarer: Ole Laurits Haugen, ordfører og leder for Nettverk fjord- og kystkommuner, Håvard Teigen, professor Høgskolen Innlandet

11:25-11.35: Pause

11:35-12.30: Paneldebatt med stortingspolitikere: Ingrid Heggø (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Liv Kari Eskeland (H)

12:30-13.30 Lunsj

13:30-14:20 «Ikke for å konkurrere»

I boka «Ikke for å konkurrere» tar professor Victor Normann et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Statlige og kommunale virksomheter er ikke der for å konkurrere, tjene penger eller hegne om den kompetansen de bygger opp. De er der for å utføre oppgaver som velgerne har gitt dem. 

Innledning: Victor Normann, professor NHH
Kommentar: Stein Reegård, tidl. sjeføkonom LO

14:20-14:30: Pause

14:30-17:00: Nødetatene sentraliserer – hva betyr det for innbyggere og lokalsamfunn:

Politiet, ambulansetjenesten, legevakten og brannvesenet har ansvaret for innbyggernes grunnleggende sikkerhet. Staten og kommunene påvirker hverandre gjennom beslutninger som ikke tar hensyn til helheten. Dette fører til at det kommunale brannvesenet rykker ut til situasjoner der hvor politiet og helsetjenesten burde komme først. Dette problemet vokser. Hvorfor?

 • Hvorfor har ikke ambulanse og politi et krav om kortere responstid? 
 • Hva vil staten kreve av det kommunale brannvesenet og de kommunale helsetjenestene i årene som kommer?

Innledere:
Unn Alma Skatvold, nestleder Politiets Fellesforbund
Sven Erik Gisvold, overlege/professor dr. med., St. Olav Hospital
Sigvald Kvinge, brannsjef Masfjorden og Gulen kommuner
Heidi Granli, ordfører Gol kommune

15:30-15:45: Pause

15:45-16:30: Paneldebatt med Stortingspolitikere: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Lene Vågslid (Ap)

16:30-17:30: Oppsummering og slutt dag 1

19:00 Felles middag for alle konferansedeltakere som bor på hotellet

DAG 2 – 21.1.2020:

Statlig politikk: Staten er hjørnesteinsbedriften som sentraliserer mest.

Det foregår en omfattende sentralisering av statens virksomhet over praktisk talt hele landet – hva innebærer dette for lokalsamfunn hvor hver eneste arbeidsplass er dyrebar? Hvorfor sentraliseres politiet, NAV, skatteetaten, veivesenet og domstolene: Hva er den samlede virkningen av dette? Hva kan gjøres?

09:00-09:30 Domstols-kommisjonens forslag om å nedlegge 2/3 av landets tingretter.

Forslaget om sentralisering av tingretter og jordretter. Hvordan er det utredet, begrunnelsen og hvilke konsekvenser får dette?
Innleder: Per Jordal, lagdommer Gulating

09:30-10:15 Strategiar for ein desentraliserande nasjonalstat.
Kapitalstraumar, infrastruktur og skatt.
Innleder: Håvard Teigen, professor i regional økonomi og politikk

10:15-10:25: Pause

10:25-10:50 Kommentar og debatt: Stein Erik Stinessen, advokat og Stein Reegård, tidl. sjeføkonom LO

10:50-11:00 Pause

11:00-12:30 Kommune- og regionreformene

Regjeringen har varslet at de ønsker stadig færre og større kommuner. Samtidig har de største fylkeskommunene vedtatt at de vil søke om oppløsning. Bør staten og kommunene til stadighet omorganiseres eller fører dette til tap av ressurser og dårligere oppgaveløsning?
Innleder: Knut Storberget, fylkesmann Innlandet

Kommuneøkonomi for kommunesammenslåing?
Innledere: Alexander Berg Erichsen og Sidsel Schade, Fagforbundet

Regionreformen førte til tvangssammenslåing av mer enn halvparten av landets fylker. Troms og Finnmark og Viken kommer til å kreve oppløsning etter neste stortingsvalg.
Innledere: Randi Karlstrøm, leder Folkeaksjonen for Finnmark og Cecilie Agnalt, komiteleder Viken fylkeskommune

12:00-12:45 Kommentar og debatt: Monika Sande, ordfører Beiarn og Frode Rekve, tidligere journalist/NRK.

12:45-13:00 Pause

13:00-14:00 Bredbånd og mobildekning over hele landet

Digital infrastruktur blir stadig viktigere. Mobildekning og bredbåndsdekning er en stor utfordring for de fleste kommuner. Regjeringen har vedtatt «leveringsplikt for bredbånd». Hvordan vil dette påvirke kommunenes situasjon?

Bredbånd og mobildekning er langt rimeligere infrastruktur enn vei og bane, med stor betydning for verdiskapning og tjenesteyting i alle lokalsamfunn. Kommunene tvinges til å bruke av egne drifts- og investeringsbudsjetter som skulle ha finansiert skole og omsorgsoppgaver. Hvorfor kan ikke staten finansiere dette selv?

Innleder: Paul Chaffey, statssekretær
Kommentar: Per Egil Pedersen, rådmann, Skiptvet Digital AS og Håvard Teigen, professor Handelshøgskolen Innlandet

14:00 Avslutning og sandwich buffet ved inngangen til møtelokalet

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her