Nyheter

Slik blir Norge med 105 kommuner

NRK har bedt NIVI, ett av Norges mest brukte analyseselskap innen kommunestruktur, til å lage en skisse til hvordan kommunekartet kan se ut etter omfattende...

Vil ha færre og større kommuner

I Akershus bør tjueto kommuner reduseres til fire, ifølge analyseselskapet NIVI. De nye kommunene foreslås å bli Vestregionen, Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo. - Vil...

Fjerner makta frå folket

Store kommuner betyr mindre lokaldemokrati, viser nytt forskningsprosjekt. - Vi mener å kunne vise at lokaldemokratiet minker i takt med at kommunene blir større, sier...

Kommunestrukturen i Norge i et europeisk perspektiv

Norske kommuner er ikke spesielt små i europeisk sammenheng. Kommunestrukturen er heller ikke spesielt kostbar, i følge økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark,...

Ap åpner for å slå sammen kommuner med tvang

I NRK går tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen ut og hevder at det er behov for tvangssammenslutning av kommuner. - Dagens 430 kommuner er for...

Forbrukerrådet positiv til kommunesammenslåing

I sommer har forbrukerrådet plutselig og uventet markert seg som tilhenger av kommunesammenslåing. Det er ikke så lett å forstå hvordan dette ble forbrukerpolitikk? –...

Arven etter Bjarne Håkon

Nationen skriver om Samhandlingsreformen: Sannheten er at forarbeidet som ble gjort under «ryddegutt» Bjarne Håkon Hanssens ledelse, var altfor dårlig. Til hans forsvar må det...