«Vi mener det er lagt ned for mange lensmannskontorer her i landet. Samtidig er det viktig å huske at kontorer ikke er et mål, men midler til å nå målet,» skriver Nationen skriver om politireformen på lederplass.

Dette er i og for seg riktig – og en viktig presisering. Men Norge som land må ha råd til å holde seg med et virkelig «nærpoliti» dersom målet er at innbyggerne og lokalsamfunnene skal ha den grunnleggende tryggheten som de har krav på.

Artikkelen tar utgangspunkt i en diskusjon om å gjennomopprette nedlagte lensmannskontor, noe Senterpartiet har gått inn for i dette partiets budsjettforslag i Stortinget. Senterpartiet går ikke langt i sitt forslag og redaktøren i Nationen advarer mot at:

» Politiets arbeid med organisert kriminalitet, grenseoverskridende kriminalitet og datakriminalitet krever koordinert og sentral innsats i politiet. Dette arbeidet må ikke brukes som salderingspost for å øke distriktsbemanningen.»

Avisen skriver at det ikke er noen «motsetning mellom et nært, lokalkjent, forebyggende politi på den ene siden, og sentral slagkraft mot hard kriminalitet på den andre siden.» Det er bare delvis sant – dersom bevilgningene til politiet er for små. Behovet for politi-innsats mot grenseoverskridende kriminalitet og datakriminalitet kan være nesten ubegrenset. Målet om et nærpoliti har blitt prioritert ned av den grunn. Dersom regjeringen ønsker det kan den bevilge mer penger til politiets arbeid med bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet, på samme måte som man bevilger mer til forsvaret når de skal ut i internasjonale operasjoner.

Lese hele lederen i Nationen ved å klikke her (fri tilgang).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her