Regjeringen har satt ned et nytt «ekspertutvalg» som skal se på utviklingen i distrikts-Norge. I seg selv er dette ikke hverken godt eller dårlig nytt, men lederen av utvalget er professor Victor Normann. Han har vært statsråd for Høyre og er kanskje best kjent for å ha flyttet endel statlig virksomhet ut av Oslo i den forbindelse.

I denne artikkelen sier Normann endel interessante ting om utvalgsarbeidet. Blant annet: «Men for å få til desse urbane sentra må òg staten bli flinkare til å plassere spanande jobbar andre stader enn i dei største byane. Vi skal vere glad for at likningskontoret er borte – det forsvann med sjølvmeldinga. Men framover skal svært mykje digitaliserast, og dei digitale jobbane kan plasserast kor som helst i landet. Slike jobbar betyr svært mykje på mindre stader.

– Men du veit vel betre enn nokon kor vanskeleg det er å flytte statlege arbeidsplassar ut frå Oslo?

– Ja, men dette handlar om nye arbeidsplassar. Dei bør det vere enkelt å plassere andre stader.»

Normann er forhåpentligvis mer åpen for å lytte og å diskutere utviklingen enn det som er vanlig blant Erna sine regjeringsmedlemmer. Tiden vil vise.

Les hele saken og kommentaren i BT her ved å klikke på dette bildet under (åpen for alle):

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her