Pluss 23 mill kr til Oslo, men småkommunene blør når øremerkede tilskudd til Frivilligsentralene i små kommuner reduseres

Regjeringen og stortingsflertallet har bestemt seg for å kutte ut øremerkede tilskudd til frivillighetssentralene. I stedet skal disse tilskuddene gis til kommunesektoren (alle kommuner samlet) gjennom det såkalte «inntektssystemet».

En slik forandring kan gjøres på flere måter. Regjeringen har valgt den metoden som gir mest sentralisering! Det som var et tilskudd pr frivilligsentral på 414.000,- kroner blir heretter et tilskudd pr innbygger på 35 kroner. Alle kommuner med under 11.700 innbyggere taper på denne måten tilskudd, mens de som er større får økt tilskudd.

La oss ta et eksempel: Hole kommune, med 6831 innbyggere, har satset godt på frivilligheten. De har to frivilligsentraler hvorav den ene er Norges første frivilligsentral dedikert til barn og unge. De to sentralene mottar i dag kr. 621 000,- i driftstilskudd fra staten. Fra 2021 vil det statlige driftstilskuddet, som alle andre frivilligsentralers, forsvinne. Kommunen vil til gjengjeld få økt sitt rammetilskudd med kr. 240 670,-. Dette betyr Hole kommune får kr. 380 330,- mindre til de to frivilligsentralene gjennom rammetilskudd fra staten og de må følgelig omprioritere penger fra en av de andre tjenestene i kommunen.

Dette er konsekvensen av Stortingets satsning på frivillighet, for små kommuner.

I andre enden av skalaen, har du Oslo. Med sine 681 071 innbyggere, vil kommunen fra 2021 få økt sitt rammetilskudd med over 23 millioner, 10 millioner mer enn kommunen får i statlig driftstilskudd for sine 32 frivilligsentraler i dag.

Enda kortere fortalt:

Dette er en dårlig handel for små kommuner, en god handel for de store kommunene og en tragisk situasjon for alle de 50 000 frivillige og over millionen brukere frivilligsentralene organiserer og hjelper.

Les mer om saken i denne lenken fra Norges Frivilligsentraler.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her