Fagforbundets analyser viser at mange kommuner har en utfordrende økonomisk situasjon, til tross for at noen nøkkeltall ser bra ut. De gode tallene når man måler kommuners netto driftsresultat skyldes i hovedsak forhold kommunen selv ikke har innflytelse på. For eksempel er en tilleggsinntekt på hele 2,6 milliarder fordelt på noen kommuner gjennom havbruksfond i 2018.

Analysen viser at alle kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere ville hatt negativt driftsresultat hvis vi ser bort fra inntekten fra havbruksfond. I utgangspunktet er mange av disse kommunene “ tapere” med det nye inntektssystemet som favoriserer de større kommunene og øker forskjellene mellom kommuner. Konsekvensen er at flere kommuner vil få vanskeligheter med å ivareta oppgavene sine overfor innbyggerne. Samtidig kommer det i 2019 nye oppgaver og krav fra statlig hold som ikke er fullfinansiert. Samlet sett vil flere kommuner få store utfordringer i 2019.

Les hele analysen her (klikk her for å lese hele rapporten – ekstern lenke):

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her