Meninger

Artikler i kategorien «Meninger» gjenspeiler ikke nødvendigvis LSF’s meninger og oppfatninger. Vi arbeider for lokaldemokrati og desentralisering og oppfordrer til leserinnlegg. Vi vil prioritere å publisere artikler som fremmer lokaldemokrati og folkestyre.

Høring: Endring av inntektssystemet for kommunene

Regjeringen sendte 16.12.2015 ut et høringsnotat med forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Høringsfristen er 01.03.2016. Forslaget inneholder nye kostnadsnøkler pluss signaler om en...

Ingen plass for motstand? Et skråblikk fra webredaktøren

Etter å ha trålet mange aviser om kommunesammenslåingstanker landet rundt, er det en ting som slår meg: I media virker det som om det...

– Kommunereformen bygger ikke på fakta.

- Kommunereformen bygger ikke på fakta. Vesterålingene bør tenke seg godt om før de vurderer kommunesammenslåing, sier økonomiprofessor Bjarne Jensen til Vestrålen Blad Bjarne Jensen...

– Med all respekt, Statsråd: Eg kunne ikkje ha brydd...

I denne kronikken av ordfører Leiv Rygg (SP) i Bygland  kommenter han det tilskuddet som kommunene får i forbindelse med utredningsarbeidet: - Hjarteleg takk for...

– Kommunen er menneskets beste venn

Den 04.09 14 gikk LO kommunes konferanse av stabelen, med overskriften " Flytte fjell?- Kommuene Norge i endring" . Det var mange  deltagere på...

– Risikabelt korstog mot norske kommunegrenser

Professor Tom Karp ved Markedshøgskolen går i en kronikk i Aftenposten sterkt i mot en kommunesammenslåing. Han mener det vil være et økonomisk, politisk...

– Byråds­modellen har svekket lokaldemokratiet i Oslo

I en artikkel i Klassekampen 11.06.2014, går Gro Balas ut mot parlamentarismen i Oslo og advarer samtidig andre kommuner mot å gjøre det samme Gro...

Forslag til høringsuttalelse om kommunale låneopptak

I følge høringsbrev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet  skal det utarbeides et lovforslag som skal styrke den statlige kontrollen med med økonomien til kommunen. Lokalsamfunnsforeningen har...

Debatt: Erna Solberg mot Liv Signe Navarset om tvangssammenslåing

Dette er debatten alle som er interessert i kommunesammenslåing bør se: Erna Solberg mot Liv Signe Navarsete om tvangssammenslåing av kommuner. Dette er den eneste...

– NHO med sterke meninger men uten fagkunnskap

Bernander i NHO med sterke meninger men uten fagkunnskap NHO-sjef John G Bernander tror at eliminasjon av alle kommuner med under 10 000 innbyggere vil...

Frivillige sammenslåinger av kommuner – en vakker, men håpløs idé

Stortinget har vedtatt at kommuner kan slås sammen hvis de berørte kommunene er enige om dette, og dette er myndighetenes hovedlinje for å redusere antall...

Forbrukerrådet positiv til kommunesammenslåing

I sommer har forbrukerrådet plutselig og uventet markert seg som tilhenger av kommunesammenslåing. Det er ikke så lett å forstå hvordan dette ble forbrukerpolitikk? –...