Professor Tom Karp ved Markedshøgskolen går i en kronikk i Aftenposten sterkt i mot en kommunesammenslåing. Han mener det vil være et økonomisk, politisk og sosialt kostbart eksperiment hvis politikere skal tegne et nytt kommunekart.

– Identitet er viktig for innbyggerne

«For innbyggere og brukere av kommunenes tjenester er kommunegrenser, i tillegg til tjenestekvalitet, et spørsmål om identitet. Identitet er viktig for innbyggere i norske kommuner. Identitet er et uttrykk for hvem kommunen og dens innbyggere oppfatter seg å være, noe som ikke kan vedtas av politikere.», sier Karp i kronikken.

I den grad det er et reelt behov for kommunale stordriftsfordeler bør ministeren i stedet undersøke om noen av de mest ressurs— og kompetansekrevende oppgaver kan flyttes fra kommuner til fylkesmenn.

Les kronikken her: Risikabelt korstog mot norske kommunegrenser

– Kommuner med muskler

Jan Tore Sanner kommer med motsvar til kronikken:

Jan Tore Sanner

– Skal kommunene makte å bære den velferden vi forventer, må vi sørge for at de har muskler. Derfor mener regjeringen det er riktig å se på organiseringen av kommunesektoren, sier kommunal- og moderniseringsministeren i et motsvar til kronikken i Aftenposten.

Les hele tilsvaret her

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her