Dette dokumentet er resultatet av et initiativ fra 47 ordførere over hele landet som sammen med Lokalsamfunnsforeningen samlet støtte til et felles opprop mot bruk av det kommunale inntektssystemet for å presse kommunene til å slå seg sammen.

Oppropet ble i ettertid også levert inn som en høringsuttalelse til Kommunaldepartementets forslag til endringer i inntektssystemet.

Her er teksten i sin helhet:

Til: Kommunal og moderniseringsdepartementet

Kommunereformen skal bygge på reell frivillighet – endringer i inntektssystemet skal ikke tvinge kommunene til sammenslåing!

Regjeringen har sendt viktige forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene på
høring med kort høringsfrist. Forslagene har bidratt til å skape stor usikkerhet om det
økonomiske grunnlaget for en lang rekke kommuner.

Det framstilles som om endringene vil ramme kommuner som har «valgt å være små» og at kommuner som er «frivillig små» kan unngå kraftige økonomiske kutt ved å slå seg  sammen med nabokommuner. Disse kommunene skal da få beholde sine inntekter i 15 år som belønning for at de har gjennomført kommunesammenslåing. Denne framgangsmåten er uforsvarlig.

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.

Vi forventer derfor at:

 • Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i
  kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.
 • Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er
  bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være
  gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av
  endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.
 • Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske
  trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing
  av kommuner kan ikke godtas.

Her er hele dokumentet, samt en liste over samtlige 271 ordørere:
Vedlegg (PDF) 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her