Konsekvensene for Finnmark og folkestyret av Ronny Grindstein:

HØYRES DRØM SVEKKER FOLKESTYRET

Tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms vil føre til at Finnmarks befolkning blir umyndiggjort i uoverskuelig fremtid.

– I et fremtidig felles Fylkesting vil Finnmarkingene være i mindretall på grunn av at det er betydelig flere innbyggere i Troms.

-Om valgkretsene blir endret, slik det proklameres i den utvidete regjeringa Solbergs plattform, risikerer man at det i fremtiden ikke kommer en eneste Finnmarking inn på Stortinget.

Da blir Høyres drøm endelig virkelighet. Naturressurser i Finnmark, med 12% av Norges landareal og enorme havområder utenfor, kan mer eller mindre fritt privatiseres og sentraliseres ytterligere uten at Finnmarkingene har noen reell innflytelse.

Hva er da de mest sannsynlige konsekvensene?

-FISKEKVOTENE blir ytterligere strukturert til enda færre, men enda rikere redere. I verste fall blir fiskekvotene gjort salgbare ut av landet. Retten til å drive oppdrett, attpåtil til evig tid, er jo allerede gitt til utenlandske eiere. Blir leverings- (eller var det tilbudsplikten?) økt eller redusert? -Blir det mer eller mindre verdiskapningen på land i Finnmark?

-OPPDRETT: Da kan Finnmarkskysten fylles opp med oppdrettsanlegg for å nå målene om 5-6 dobling av dagens kapasitet. Det er grunn til å frykte at dette kan gjennomføres med støtte fra oppdretts-ukritiske fylkespolitikere fra Troms. Med hjelp av sin befolkningsmessige kjøttvekt vil disse høyst sannsynlig ha flertall i det nye Fylkestinget samtidig som de har større avstand til de berørte.

-MINERALUTVINNING: Ved at Finnmarkspolitikerne er umyndiggjort vil det være mye lettere å åpne for lokalt uønsket mineralutvinning, -om så med dumping av gruveavfall i fjordene.

-VINDKRAFT: Det er et formidabelt potensial for å bygge ut vindkraft i Finnmark. -Med fylkets egne politikere satt ut av spill er veien mer åpen for å la utenlandske selskap investere i og hente ut verdiene av ren, fornybar elektrisitet i overskuelig fremtid.

DETTE HANDLER OM FOLKETS RETT OG MULIGHET TIL SELVSTYRE

Enhver sammenslåing vil på sikt medføre ikke bare en reduksjon av antall, men også sentralisering av folkevalgte politikere med makt til å styre samfunnet vårt. Ved at antall folkevalgte reduseres vil de gjenværende politikerne få enda mere makt enn tidligere, mens mange lokalsamfunn mister sine ombudsmenn. Ved at det blir færre folkevalgte posisjoner blir det naturlig nok mye vanskeligere for våre etterkommere å bli folkevalgt slik at man kan være med å påvirke utviklingen i samfunnet de lever i.

TVANGSSAMMENSLÅINGER GJØR AT MANGE AV VÅRE ETTERKOMMERE BLIR UMYNDIGGJORT OG ARVELØSE VED AT DE FRATAS RETTEN OG MULIGHETEN TIL Å VÆRE MED Å BESTEMME

Konsekvensene for Finnmarks befolkning er så omfattende og skjebnesvangre at det bør åpne øynene til enhver innbygger som bor i et fylke eller en kommune som skal eller vurderes sammenslått.

FINNMARKINGENE TAR EN FOR LAGET

Finnmarkingene ser konsekvensene og kjemper en knallhard kamp for å unngå å bli gjort umyndige og arveløse av vårt eget Storting. Det er en kamp som de også tar på vegne av resten av landets befolkning. 

EN DÅRLIG BESLUTNING BLIR IKKE BEDRE AV AT DEN VEDTAS FLERE GANGER.

Til tross for at Stortinget flere ganger har vedtatt sammenslåing av Troms og Finnmark, er saken aldri faglig utredet, ei heller vært gjennom sedvanlig høringsrunde. De demokratiske konsekvensene ville imidlertid blitt åpenbare gjennom en utredning.

Hvis begrepet SOLIDARITET skal ha noen betydning i dette landet bør vi alle ta ansvar gjennom å heie på Finnmark og aktivt støtte opp mot enhver tvangssammenslåing som innbyggerne selv ikke vil ha, og stå sammen om å IKKE SVEKKE VÅRT FOLKESTYRE.

Ronny Grindstein, Fylkestingsrepresentant Troms Senterparti

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her