– Treparti-regjeringen «vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor.

– Vår nye regjering ønsker å gå lengre enn EØS avtalens krav for å legge til rette for privatisering av kommunale tjenester, skriver Dag Seierstad i Klassekampen 27.01.2017.

– Hvis det offentlige tilbyr varer eller tjenester på et marked der det også fins private tilbydere, må den kommersielle delen av virksomheten skilles ut og skattlegges på lik linje med de private konkurrentene. Bare slik kan privat virksomhet konkurrere på like vilkår med offentlige næringsvirksomhet.

LO og KS ikke enig med flertallet om konklusjonene til ei arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen juni 2016

– Stein Reegård fra LO og Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS har motforestillinger

– Hennyng er redd for at flere av forslaga fra flertallet vil gå utover lokale aktiviteter i kommunene: «Et krav om skatteplikt på helt små eller ubetydelige aktiviteter kan trolig innebære at den lokale svømmehallen eller kinoen må legge ned fordi tilbudet blir for dyrt for innbyggerne.» (www.ks.no, 23.1.2018)

– Hennyng og Reegård hevder at flertallet «på flere områder har foreslått tiltak som går langt utover det som er påkrevd etter EØS-avtalen.

Les hele kronikken til Dag Seierstad, som er gjengitt med tillatelse, i avisen Klassekampen den 27.01.2018 her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her