Mindre kommuner er ikke interessant marked for NHOs service bedrifter
Er NHO norgesmester i juks, spør professor Stein Østre i denne kommentaren. NHO har betalt Vista Analyse AS for å sammenstille kommunale data for å vise at omfattende kommune sammenslutninger er nødvendig. De mindre kommuner representerer ikke noe interessant marked for NHOs service bedrifter.

KOMMENTAR: Dette gjøres ved å arrangere et såkalt Norgesmesterskap blant kommunene. NHO har gitt «de betalte konsulenter» i oppdrag å velge ut data fra offisiell norsk statistikk (Statistisk sentralbyrå), som er egnet til å begrunne behovet for drastiske endringer i kommuneinndelingen til NHOs fordel.

Når det protesteres mot en slik sentraliseringsreform fra Senterpartiets side, så hevder oppdragskonsulentene at de «bare presenterer offentlig statistikk». Det er nok så, men spørsmålet er jo hva man velger ut av den enorme mengde av data som Statistisk byrå kan presentere.

I rapport 2016/31 «NHOs Kommune-NM 2016» heter det i forordet at de presenterte data, dvs indikatorsettet «er utviklet i samarbeid mellom Vista Analyse og NHO. Det endelige indikatorsettet er fastlagt av NHO.» Rapporten gir således klar beskjed om at det dreier seg om «et politisk bestillingsverk», som derved er uten faglig integritet eller objektive dimensjoner. At en interesseorganisasjon som NHO driver med slikt er ikke overraskende. Det er derimot overraskende at Vista Analyse, som ønsker å fremstå som et firma som er uavhengig med høyfaglig kompetanse osv vil være med på slikt.

Det er ikke plass til å drøfte NHOs indikatorsett her. Tre forhold bør nevnes.

For det første, indikatorer, som ikke passer med NHOs intensjoner med undersøkelsen er systematisk utelatt. Hva med f eks (a) boligpriser og boligmangel, (b) transportproblemer med køer, forsinkelser osv, (c) miljøforurensninger (luft og støy), (d) kriminalitet (lovbrudd, sexsalg, rus osv),og ikke minst «innbyggernes tilfredshet med individtilpassede kommunale tjenester (skole, helse, sosialvesen, saksbehandling osv)», der en mengde undersøkelser viser at graden av tilfredshet avtar med folketallet i kommunen.

For det annet, vi har forskjellige typer av kommuner i Norge, som fiskerikommuner, landbrukskommuner, industrikommuner, blandete kommuner (service/industri) osv. Alle disse kommuner dekker samfunnsmessige behov og de er i utgangspunktet lite sammenlignbare sett under ett.

For det tredje, betegnelsen «norgesmesterskap» er sterkt misvisende. Norgesmester-skap arrangeres for å vise hvem som er best f eks på idrettsbanen. Det er altså utøvernes individuelle prestasjoner som vurderes (evt kollektive prestasjoner som i fotball). Betegnelsen indikerer således at forskjellene mellom kommunene skyldes kvaliteten på det arbeid som folkevalgte og kommunale ansatte utfører. Det er et feil inntrykk og heller ikke NHO synes å tro det. Folkevalgte og ansatte i kommunene står stort sett overfor gitte tilpasningsbetingelser (geografi/naturforhold, næringsstruktur, graden av spredt bebyggelse, folketall osv osv).

Egentlig er NHOs KommuneNM er form for propaganda, som NHO burde holde seg for god til å betale for og presentere. Heller ikke Vista Analyse burde se seg tjent med å medvirke i slik sammenheng.

Stein Østre, politisk uavhengig.
Professor i forvaltningsøkonomi (em.)

Les hele kommentaren slik den sto å lese i Porten.no den 05.08.2016 her.

NHO svarte opp med tilsvar 09.08.2016 i Porten.no: «Skivebom fra professor Stein Østre.» Les tilsvaret fra NHO her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her