En stor seier – et mer rettferdig inntektssystem!

0
46
Jan Fridthjof Bernt, Lokalsamfunnskonferansen 2024.<br>Foto: Harald Lie

Foto: Harald Lie, Jan Fridthjof Bernt under Lokalsamfunnskonferansen 2024.

Regjeringen har lagt fram et nytt forslag til omfattende endringer i Inntektssystemet for kommunene. Lokalsamfunnsforeningen har kjempet i en årrekke for dette. De endringene som nå skjer er en stor seier for våre medlemskommuner og vår organisasjon. Erna Solberg sin regjering endret dette systemet i et målbevisst forsøk på å skremme og lokke flest mulig kommuner til å slå seg sammen. De fleste av disse endringene ble vedtatt med knapt flertall på Stortinget. To forslag peker seg i særdeleshet ut:

  • I 2017 innførte Høyre, Frp og en økonomisk straff for kommuner som ikke slo seg sammen med en nabokommune. Alle kommuner fikk tidligere et likt tilskudd på 21 millioner kr pr kommune for å dekke grunnleggende og faste kostnader for å kunne drive en kommune: basiskriteriet. Dette tilskuddet ble redusert med opptil 50% for små og mellomstore kommuner som ikke ville slå seg sammen med nabokommunene.
  • Samtidig innførte Høyre-regjeringen et «regionsentertilskudd» til kommuner som slo seg sammen og fikk mer enn 8000 innbyggere. Det ligger ingen faglige vurderinger til grunn for tilskuddet, og det er heller ikke foretatt noen vurderinger av om den sammenslåtte kommunen faktisk vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Inntektssystemutvalget omtalte dette tilskuddet slik: «Utvalget anser at regionsentertilskuddet i sin nåværende form mangler faglig begrunnelse og anbefaler at tilskuddet avvikles.»

Regjeringen avvikler nå ordningen med gradering av basistilskuddet. Alle kommuner har de samme, faste kostnadene ved å være en kommune, og Regjeringen mener dette er en ufrivillig kostnad som bør kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen. Regjeringen fjerner også regionsentertilskuddet i tråd med anbefalingen fra utvalget.

Regjeringen gjennomfører flere endringer i inntektssystemet for å redusere de urettferdige inntektsforskjellene mellom kommunene i landet. Forslagene som er varslet gir en sterk omfordeling og setter alle kommuner bedre i stand til å løse sine mange oppgaver.

Regjeringen avviser å trekke inn nye typer inntekter i inntektsutjevningen. Inntektssystemutvalget foreslo i sin NOU å inkludere havbruksinntekter, produksjonsavgift for vindkraft, salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt på kraft og petroleumsanlegg, og utjevne disse i en egen utjevningsordning. Dette forslaget følges ikke opp, og Regjeringen foreslår ingen endringer i hvilke inntekter som skal utjevnes mellom kommunene. Dette er ulike inntekter som blant annet skal kompensere kommuner for til dels omfattende naturinngrep. Regjeringen mener det er viktig at kommunene beholder inntekter som bidrar til det grønne skiftet, og vil derfor ikke utjevne naturressursinntektene.

Samlet sett har regjeringen lagt fram et omfattende forslag til reform av inntektssystemet for kommunene som vil gi en rettferdig omfordeling slik også Lokalsamfunnsforeningen har arbeidet for siden 2015.

Svein Olav Agnalt,
Leder Lokalsamfunnsforeningen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her