– Regjeringen arbeider nå med nye endringer som skal redusere inntektene til kommuner i distriktene

Økonomien til den enkelte kommune bestemmes i stor grad av regjeringen og flertallet på Stortinget gjennom «inntektssystemet». Dette systemet ble endret i 2016 for å presse fram kommunesammenslåinger. Det rammet mange kommuner over hele landet, særlig de som lå nær større nabokommuner. Regjeringen arbeider nå med nye endringer som skal redusere inntektene til kommuner i distriktene. Det vil skje gjennom en endring av «distriktsindeksen». Forslaget til endringer er sendt kommunene til uttalelse med en frist 1. februar.

Lokalsamfunnsforeningen har fått en av de fremste ekspertene på inntektssystemet her i landet, forskningsleder Jan Mønnesland, til å utarbeide en utredning om disse endringene. Kommunaldepartementet framstiller forslagene til endringer som om de ikke er politiske, men tvert om faglige. Dette er etter vårt syn ikke riktig. Mønneslands utredning får fram dette på en god måte.

– De kommunene som ikke slår seg sammen finansierer dermed kostnadene til de som slår seg sammen

De mange kommunesammenslåingene som nå gjennomføres er kostbare. Det alt vesentlige av disse kostnadene betales av «alle kommuner» ved at de dekkes innenfor det budsjettet staten har bevilget til kommunesektoren. De kommunene som ikke slår seg sammen finansierer dermed kostnadene til de som slår seg sammen. Dette kommer på toppen av reduserte inntekter gjennom endringene av inntektssystemet og det nye forlaget om endringer i distriktsindeksen. Regjeringen har også svekket kommunenes muligheter for å skaffe seg egne inntekter gjennom eiendomsskatt. De samlede virkningene av disse endringene er alvorlige for mange kommuner. Kommunepolitikere over hele landet må nå reagere raskt og sterkt! Etter stortingsvalget sist høst er det mulig å få flertallet på Stortinget til å stoppe den sentraliseringen regejringen er i ferd med å gjennomføre over hele landet. Men dette skjer ikke uten at kommuner og lokalpolitikere sier kraftig ifra!

Regjeringen har ikke gjort noe forsøk på å beregne de samlede virkningene for den enkelte kommune

Så langt har ikke regjeringen eller KS gjort noe forsøk på å beregne de samlede virkningene for den enkelte kommune. KS har imidlertid laget en beregning av virkningene av endringene i distriktsindeksen. Du finner denne beregningen ved å trykke her.

Fagforbundet ved Alexander Berg-Erichsen har også utarbeidet et dokument om endring av distriktsindeksen som du finner her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her