Jan Fridthjof Bernt: Rollefordeling og fremgangsmåte ved vedtak om kommunesammenslåing

JFB 270x141 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Morten Øgård: Kommunestruktur og demokrati. Fagforbundet avd 679

Komstruk 270x198 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Bjarne Jensen: NYTT KOMMUNALT INNTEKTSSYSTEM – TA FRA DE SMÅ OG GI TIL DE STØRSTE OG STERKESTE

bj 270x198 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland: Kompetanse i kommunene

Komp i kommunene 270x166 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Ottar Hellevik, Professor emeritus i statsvitenskap Universitetet i Oslo: Bruken av Innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger i forbindelse med kommunesammenslåing

Innbygger 270x131 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Jan Mønnesland: Endring av inntektssystemet for kommunene: Virkninger for små og spredtbygde kommuner

monne 270x155 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet; Tilstanden i kommune-Norge: Synspunkt frå dei folkevalde

naa 270x126 - Kommunereformen - Siste fase!  Presentasjoner fra vår konferanse 28.01.2016.

 

 

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her