Kommunereformen er inne i en avgjørende fase. Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet samarbeider om en konferanse på Gardermoen 28. januar som setter et kritisk søkelys på en rekke viktige tema i denne fasen:

Regjeringen har varslet en rekke prinsipielle endringer i inntektssystemet for kommunene som knyttes opp mot kommunereformen. Det er ukjent hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte kommune før Stortinget har behandlet forslaget før sommeren. Det er også tilsynelatende stor uenighet om disse forslagene. Vi inviterer til debatt om dette med forskere og sentrale politikere.

I gjennomføringen av denne reformen har blant annet fylkesmannsembetet fått en sentral rolle. Har fylkesmennene anledning til å pålegge kommunene å utrede sammenslåing eller å gjennomføre forhandlinger med nabokommuner? Hvilke juridiske grenser må fylkesmannen respektere? Professor Jan F Bernt er den fremste ekspert på disse spørsmålene i landet og han kommer til vår konferanse.

Regjeringen anbefaler kommunene å gjennomføre «innbygger-undersøkelser» og noen later til å mene at dette er bedre enn folkeavstemninger i sammenslåingsspørsmål. En kommunesammenslåing trenger legitimitet i befolkningen og mange vil mene at det forutsetter en folkeavstemning før sammenslåing. Professor Ottar Hellevik er den ledende statsviteren på disse spørsmålene i Norge og han kommer til vår konferanse.

Er større kommuner bedre i stand til å rekruttere medarbeidere eller bygge kompetanse og vil en større organisasjon også være en bedre organisasjon? Hva kan man lære om fusjoner i offentlige og private organisasjoner?

En del kommuner har avsluttet sitt arbeid med kommunereformen men svært mange er nå inne i en avgjørende fase med utredninger og forhandlinger. Vi vil anbefale at ordførere, lokalpolitikere, tillitsvalgte og rådmennen i kommunene setter av tid til å lytte til og debattere med ledende politikere og forskere de temaene vi har løftet fram

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her