– Desentralisering er ikke noe for VG!
Avisen VG er mektig. Den har ressurser til å avsette statsråder og til å påvirke norsk politikk i stor grad. Når avisen i dag på lederplass går ut mot forslagene om å flytte ansvar og oppgaver fra makteliten i Oslo og ut i landet så lytter politikerne på Stortinget, dessverre! Desentralisering er ikke noe for VG!

– VG roser den nye kommunalministeren for at hun ikke støtter ekspertutvalgets forslag

Regjeringen har – etter press fra Stortinget – nedsatt et ekspertutvalg som foreslår å flytte en god del statlige oppgaver, arbeidsplasser og budsjettmidler over til fylkeskommunene. VG roser den nye kommunalministeren for at hun ikke støtter utvalgets forslag, men tvert om varsler at dette kan bli vanskelig. Avisen skriver kynisk om forslagene: «Vi forundres likevel over at dette kommer nå. Det er både for sent og for tidlig. Det er for sent hvis målet var å legitimere fylkesfusjoner. Da burde dette arbeidet kommet først, som argument for større enheter. Å gi fylkene nye arbeidsoppgaver fordi de er slått sammen, virker bakvendt.»

– Ikke sammenheng mellom mål og midler
Avisen avslører både seg selv og regjeringen i denne lederartikkelen. Både kommunereformen og regionreformen er kjennetegnet av at det ikke er sammenheng mellom mål og midler – ut over dette ene: at man ønsker å sentralisere. Hvis det er slik at forslagene kommer for sent så kunne jo VG gått inn for at regjeringen burde ha utredet oppgavefordelingen først og gjennomført sammenslåingene etterpå. Det gjorde avisen aldri – for den var for sentraliseringen uten annen begrunnelse enn at det blir bedre og billigere slik. Sannheten er jo at ingen av de forslagene som nå er fremmet krever sammenslåing av noe som helst.

– Dårlig utredet og høringsprosessen er forkortet ned i det meningsløse
VG antyder at forslagene også kommer for tidlig og for raskt. Avisen gråter krokodilletårer over alle problemene som følger av at det bare er seks ukers frist for å avgi høringsuttalelse for de som er berørt. Det er imidlertid et kjennetegn ved denne regjeringens reformer at de er dårlig utredet og at høringsprosessen er forkortet ned i det meningsløse. VG har aldri tidligere bekymret seg for dette. Avisen viser i sin leder at slike prosesser først og fremst skal tjene til å «legitimere» sammenslåinger. Altså skal utredninger gjøres i den grad det kan tjene til å begrunne en sentralisering oppmuntrer til. Desentralisering støtter avisen ikke. Erna Solbergs regjering vil være lydhør overfor VG. Det er sannsynligvis mange statsråder som i utgangspunktet er enige – og de ser nå at VG kan komme til å bruke mye tid og spalteplass på å «avsløre» hvordan regionreformen rammer enkeltmennesker og oppgaver som er viktige.

– Vanlige folk og små lokalsamfunn vil oppleve det som vanskeligere å bli hørt av politikerne
Fylkeskommunen er elsket av få. Den har imidlertid mulighet for å gi en større grad av demokratisk styring og kontroll over offentlige oppgaver som krever stort befolkningsgrunnlag – enn om statens byråkrati i direktorater, fylkesmannsembeter og departementer skal styre. Fylkeskommunen er dessuten et viktig bolverk mot kommunesammenslåing ved at den tar ansvar for oppgaver som må løses på tvers av store avstander og mange kommunegrenser. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte. De må stå til ansvar direkte ovenfor velgerne og det er prinsipielt sunt. Det som er problematisk med de sammenslåtte fylkene som stortingsflertallet har skapt er at de geografiske avstandene er blitt så store at vanlige folk og små lokalsamfunn vil oppleve det som vanskeligere å bli hørt av politikerne. Det er et problem som VG ikke bryr seg om og som Høyre og Frp i neste omgang vil bruke i sin argumentasjon for å legge ned fylkeskommunen.

Les hele dagens leder  i VG her.

VG mente den 19.06.2014: Kommunereformen er Ernas store prøve.

(Fotomontasje bilde: Lokalsamfunnsforeningen     Bildekilder: Wikimedia og pixabay)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her