– Vil flytte 5000 arbeidsplasser til fylkene – og legge ned fem direktorater
– Et ekspertutvalg foreslår å flytte nær 5000 arbeidsplasser og oppgaver for 24 milliarder kroner til de nye fylkeskommunene. De statlige etatene IMDi, Kompetanse Norge, Siva, Statped og Distriktssenteret foreslås nedlagt, melder NRK.

Lokalsamfunnsforeningen:  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skulle komme med forslag til nye oppgaver til fylkeskommunene, som en del av «regionreformen». Utvalget la i dag fram sin utredning. Det ser ut til å være en god utredning som flytter statlige oppgaver og ansvar til demokratisk styrte fylker!

Regjeringen ønsket opprinnelig å legge ned fylkeskommunene og kommunalministeren kommentar til utredningen er interessant: «– Dette blir veldig krevende og vanskelig. Dette er et forslag som vi skal gå igjennom og drøfte skikkelig, sa Mæland.» Skal regjeringen virkelig gjennomføre forslagene – eller er dette en utredning som ikke passer inn i programmet til en sentraliserende regjering?

Utredningen går inn for utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser – i all hovedsak fra Oslo-området. De går inn for nedleggelse av en liten gruppe statlige direktoratet, med til sammen mer enn 5000 statlige arbeidsplasser – og de foreslår å flytte ansvaret for disse oppgavene til fylkeskommunen!

Det betyr også flytting av oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunene og det er en overmoden reform. Dette ble ikke gjennomført da den rød-grønne regjeringen fremmet forslag til regionreform for mer enn ti år siden. Det er på høy tid at fylkesmannen blir «strippet» og et interessant resultat etter den skandaløse innsatsen mange fylkesmenn la ned i «kommunereformen».

Det er også bra at tiltaksapparatet i forbindelse med næringsvirksomhet flyttes tilbake til fylkeskommunene etter at Stoltenberg-regjeringen statliggjorde det på begynnelsen av 1990-tallet. Dette gjelder også flyttingen av noen helse- og sosialomsorgsoppgaver. Stortinget nektet i fjor å frata fylkeskommunen ansvaret for tannhelsetjenesten. Det er naturlig at fylkeskommunen tar over flere slike oppgaver!

Helt til slutt: Det er ingen av disse forslagene som er avhengig av at mer enn halvparten av alle landets fylker ble tvangs-sammenslått. Men den diskusjonen kan vi komme tilbake til.

Her kan du også lese NRK´s reportasje om dette og her KMD´s pressemelding.

Foto over: Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte 01.02.2018 ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her