VG omtaler prosessen for å slå sammen Vågsøy og Flora til «Kinn» kommune. Denne prosessen har utløst krav om en folkeavstemning og flertallet i Vågsøy kommunestyre vil gå inn for det. Stortinget vedtok sammenslåingen sommeren 2017 på grunnlag av kommunestyrevedtak i de to kommunene og uten hensyn til at en «innbyggerundersøkelse» viste et klart flertall mot. VG betegner dette som «omkamp». Stemmer det?

I artikkelen kommer det fram at Arbeiderparti-ordføreren i Vågsøy argumenterer mot folkeavstemningen fordi den gir folk «falske forhåpninger»! (Hun støtter seg på en e-post fra en rådgiver i Fremskrittspartiet!)

Hun har stor tro på sammenslåingen: «Ordfører Maurstad har merket seg reaksjonene blant innbyggerne, men fremholder at fordelene er større enn ulempene ved en sammenslåing.

– Vi vedtok sammenslåing tross at innbyggerundersøkelsen viste at 55 prosent var imot. Det var fordi vi ikke så hvordan vi kunne drifte kommunen alene i fremtiden. Det kommer både av inntektssystemet og at vi sliter med å rekruttere til fagmiljøene, sier Maurstad.»

«Tilfellet Vågsøy» er interessant av mange grunner. Det dokumenterer hvordan endringene i inntektssystemet har bidratt til kommunestyrevedtak om «frivillige» sammenslåinger, som i realiteten er tvang. Det dokumenterer også at det er mulig å få et flertall på Stortinget til å vedta noe som de ved å kikke på kartet burde ha forstått var feil. Hvem var det som ikke var i stand til å lese kartet? Det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som sikret flertall for dette skandaløse vedtaket! Det kan derfor være at ordfører Maurstad arbeider for at dette vedtaket blir stående selv om et stort flertall i en folkeavstemning krever at sammenslåingsvedtaket blir opphevet.

Dette er ingen «omkamp» – det er en spennende test på om fornuften kan vinne fram?

DELT: Nye Kinn kommune blir liggende delt på hver sin side av Bremanger kommune når Vågsøy og Flora kommuner slås sammen i 2020. Foto: Anders Bergan

Les hele reportasjen i VG her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her