PRISKRISE PÅ STRØM? VIKEN? HVA NÅ?  

Velkommen til Lokalsamfunnskonferansen 17.-18 januar 2022! Årets konferanse, som er digital, arrangeres i samarbeid med Fagforbundet og Politiets Fellesforbund. Klikk her for å åpne lenke for påmelding til digital deltakelse!

Noen av hovedtemaene på årets konferanse:

  • Hurdalsplattformen
  • Desentralisering i Danmark
  • Statlig politikk – reformer og sentralisering
  • Kommunenes inntektsystem
  • Status kommune- og regionreform
  • Naturressurser i det grønne skiftet
  • Status: Fastlegeordningen & sykehusnedbygging
  • Lokal beredskap, politi og domstolsreformen

Sentrale temaer med aktuelle innledere gjør denne konferansen til en nødvendighet for deg som er ordfører, rådmann/kommunedirektør, folkevalgt, leder og tillitsvalgte i kommunene. Konferansen er for deg som ønsker å være oppdatert for å kunne skape en best mulig framtid for ditt lokalsamfunn.

Trygve Slagsvold Vedum, Mette Nord, Kaare Dybvad Bek, Ole Gustav Narud, Lene Vågslid, Stein Erik Stinessen, Ingvild Kjerkhol, Erik Sandsmark, Sigve Bolstad med flere kommer/er invitert! Meld deg på! Gratis!

KONFERANSEPROGRAMMET

Møteledelse: Svein Olav Agnalt
Debattledere: Eva Nordlund og Ove Mellingen

Mandag 17.1.2022

09:30 Åpning v/Mette Nord, leder Fagforbundet

09:45 Hurdalsplattformen i et lokalsamfunnsperspektiv v/Trygve
Slagsvold Vedum, finansminister og leder av SP

10:00 ​Ny retning for distriktene – desentralisere – ikke sentralisere
Erfaringer fra Danmark, v/Kaare Dybvad Bek, indenrigsminister 

Spørsmål/dialog med deltakere som følger konferansen digitalt

11:00 Pause

11:30 Likeverdig deltakelse? V/Jørund Hassel, Pensjonistforbundet

Status Kommune- og regionreform v/Ole Gustav Narud (SP), statssekretær i kommunal- og distriktsdepertamentet

Paneldebatt: Lene Vågslid (AP), leder i kommunal- og
forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad medlem i kommunal- og
forvaltningskomiteen (FrP), Heidi Greni, medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen (SP), Tobias Drevland Lund , medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen (R), Ole Gustav Narud (SP), statssekretær i kommunal- og distriktsdepertamentet og Svein Olav Agnalt, leder i Lokalsamfunnsforeningen

12:30 Pause

13:15 Kommunenes inntektssystem – ivaretas intensjonen om likeverdige
tjenester? V/Alexander Berg Erichsen, rådgiver, og Sidsel Schade,
spesialrådgiver, Fagforbundet

13:45 Forvaltningen av naturressursene i det grønne skiftet. Rettferdig fordeling av verdiskapingen, v/Stein Erik Stinessen, Partner – Advokat (H), Lund & Co. DA/Naturressurskommunene

Ingen strømkrise, men priskrise! v/Hogne Hognset

Spørsmål og dialog med deltakere av konferansen

15:30 Avslutning første dag

Tirsdag 18.1.2022

09:30 Helse Norge – Status v/Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet (AP)

Varslede utfordringer og hva blir konsekvensene når sykehusene nedbygges? V/Sven Erik Gisvold, prof. emeritus NTNU og tidligere. avd. sjef, St. Olavs Hospital

Fastlegeordningen i oppløsning? V/fastlege Tor Magne Johnsen, fastlege, forsker og leder av Fastlegeordningen 2.0 – Trønderopprøret

Paneldebatt: Innledere og Truls Vasvik (Ap) stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen og Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant (R) og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

11:00 Pause

11:15 Lokal beredskap, politi- og domstolsreformene: V/John-Erik Vika (SP), statssekretær i justisdepartementet

Faglig/politisk innspill: V/Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund, og Per J. Jordal, lagdommer i Gulating lagmannsrett

Paneldebatt: Innledere og Odd Harald Hovland stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomité (AP)

12:45 Avslutning

Her er lenke for påmelding: https://www.checkin.no/event/38585/lokalsamfunnskonferansen-2022

(Påmeldingsfrist: 17.1.2022)

****Programstatus pr. 17.1.2022. Den 20.12.2021 ble programmet endret pga. pandemisituasjonen fra en fysisk til en digital konferanse. Programmet revideres og oppdateres fortløpende****