Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 12. november 2021 sendt ut brev til kommuner og fylker som oppstod gjennom tvangssammenslåing av det forrige Storting. Brevet som er sendt til de 10 kommunene kan du lese ved å klikke her. Brevet som er sendt til de 4 nye fylkene kan du lese ved å klikke her

Lokalsamfunnsforeningen er svært tilfreds for at det nå åpnes for deling der det er gjennomført tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Fristen på 1.mars 2022 er vi derimot svært skuffet over. Denne korte fristen er uakseptabel og regjeringen må for sin egen troverdighets skyld snarest sørge for at det også gis mulighet etter 1.mars. En frist på under 3 måneder er alt for kort tid for mange.

Lokalsamfunnsforeningen vil arbeide for at det snart blir åpnet for et spor nr. 2 med en lengre frist.