Ole Gustav Narud har siden Lokalsamfunnsforeningen ble etablert i 2009 og frem til dags dato vært styreleder i foreningen. Ole Gustav Narud har i dag takket ja til stillingen som statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet og har i denne forbindelse trukket seg med øyeblikkelig virkning som styreleder i Lokalsamfunnsforeningen. Svein Olav Agnalt, tidligere nesteder i styret i Lokalsamfunnsforeningen, vil inntil videre fungere som styreleder.

Lokalsamfunnsforeningen ønsker Ole Gustav Narud lykke til som statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. I denne forbindelse vil vi også takke Ole Gustav Narud for et fantastisk arbeid for foreningen og alt han har bidratt med i alle disse år for de mange lokalsamfunn, distrikter og kommuner i Norge.