– Folkeavstemningsresultatet må respekteres av Stortinget. 
I en ny nasjonal meningsmåling om folkeavstemningen i Finnmark har Infact på vegne av tre forskere undersøkt befolkningens oppfatninger om denne spesielle folkeavstemningen. Undersøkelsen viser at et klart flertall i befolkningen er positive til at det gjennomføres en folkeavstemning og at et enda større flertall mener at folkeavstemningsresultatet må respekteres av Stortinget. Det er flertall for at folkeavstemningen må respekteres i alle demografiske og politiske grupper i landet, inkludert regjeringspartienes egne velgere. Hele 66% mot 19% – altså tre av fire som har tatt standpunkt sier Stortinget bør respektere resultatet av folkeavstemningen

– Sammenslåingsvedtaket mangler legitimitet hos den befolkning vedtaket angår.
Undersøkelsen er en del av en rapport utarbeidet av professor Nils Aarsæther (Universitetet i Tromsø), Ole Gustav Narud (amanuensis Høgskolen i Innlandet) og Mona Strand (Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet) som handler om bakgrunnen for folkeavstemningen i Finnmark og mulige konsekvenser av den. Folkeavstemninga kan betraktes som en ytterligere understreking av at Stortinget har fattet et vedtak som et klart flertall av de det gjelder, er imot. Resultatet vil svært sannsynlig vise et klart nei til sammenslåing, og vil dermed bli et tydelig signal om at sammenslåingsvedtaket mangler legitimitet hos den befolkning vedtaket angår. Folkeavstemninga blir dermed et «input» i en større uttesting av regjeringens utholdenhet i et saksforhold der en vedvarende motstand blir sannsynlig, kostnadskrevende, og føre til slitasje på regjeringas omdømme som «også periferiens regjering».

Forskerne skriver blant annet:

«Avstemningen er et sterkt signal om at Finnmark har evne og vilje til å kjempe for sine interesser, og disse interessene kan sies å sammenfatte kjernen i norsk distrikts- og regionalpolitikk: Det skal, i det norske systemet, tas spesielt hensyn til avstand, til spredtbygdhet, til folkes ressursnærhet og til «nordhet». Distrikts-Norge er i dag i et «håpløst» demografisk mindretall, men kan stadig påregne den urbane majoritetsbefolkningens støtte.»

Den nye meningsmålingen dokumenterer at det er en betydelig støtte i den norske befolkningen til den framgangsmåten Fylkestinget har valgt, både ved at et flertall støtter at det gjennomføres en folkeavstemning og at et enda større flertall mener at avstemningsresultatet må respekteres av Stortinget.

Klikk her for rapporten fra de tre forskerne.

Klikk her for resultatene fra meningsmålingen Infact har gjennomført.

2 KOMMENTARER

  1. En demokratisk folkeavstemning i Finnmark har er gjennomført med overbevisende flertall mot d
    Sammenslåing av Troms og Finnmark. Det synes også i den norske befolkningen forøvrig å bli godt mottatt. Regjeringen forarbeide og begrunnelse for sammenslåingen mellom de to fylkene helt fraværende. Det må regjeringen nå erkjenne og be stortinget lytte til folket og l.gjæte dammenslåingsvedtaket

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her