Klikk her kl. 10:30 6.8.2021 og bli med digitalt! 

Innledning av Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, Danmark

Kommentarer fra:

Jonas Gahr Støre (Ap)
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 
og

Fagforbundets leder Mette Nord
Politiforbundets leder Sigve Bolstad

Diskusjon og samtale – ledet av Eva Nordlund, politisk kommentator Nationen.

Temaet for konferansen er beskrevet i vår invitasjon til minister Kaare Dybvad Bek, slik:

«Det foregår for tiden en viktig og meget interessant debatt i Norge om den omfattende sentraliseringen som i stor grad må sees i sammenheng med flere administrative reformer over lang tid. De norske reformene er i mange tilfelle inspirert av tilsvarende danske reformer på 2000-tallet. Lokalsamfunnsforeningen har merket seg at den nye danske regjering også er opptatt av sentraliseringen i Danmark og at den gjennomfører en tydelig desentraliseringspolitikk på flere områder.

Som nevnt for ministeren vil vi invitere han til å holde et foredrag om den danske desentraliseringspolitikken som vi mener kan være til stor inspirasjon for norske politikere. Vi vil be om at foredraget forklarer bakgrunnen for og innholdet i denne politikken, særlig på områdene:

– Kommunestruktur og lokalt folkestyre
– Utviklingen innenfor politiet og forholdet til lokalsamfunnene
– Boligpolitikken
– Utviklingen av universitets- og høgskolesektoren

Det er plass til inntil 100 personer dersom ikke smittevernregler legger begrensninger på antallet. Hele arrangementet blir streamet i sann tid.

Klikk på denne lenken eller lenken under for å registere deg for enten fysisk deltakelse eller digitalt ved å følge sendingen live. Alle som ønsker å delta fysisk vil motta en bekreftelse fra oss.

Sted og tid: Radisson Blu Hotel, Gardermoen, fredag 6. august fra 10.30 – 12.30

https://www.checkin.no/event/34413/men-danmark-desentraliserer