Look to Finnmark!

0
1418

Folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark med Troms
Fylkestinget i Finnmark vil torsdag vedta at det skal avholdes en folkeavstemning til sommeren om sammenslåingen av Troms og Finnmark! NRK melder om dette i dag her.

Famøst sammenslåingsvedtak
Det er en riktig, men også en modig beslutning, De to fylkene har blitt tvangssammenslått av et flertall i Stortinget. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF står bak dette vedtaket våren 2017. Grunnlaget for dette famøse vedtaket finnes ikke. Hverken forutsetningene for sammenslåing eller virkningene av vedtaket er utredet. Motstanden i befolkningen er nå voldsomt sterk, særlig i Finnmark! Lokalsamfunnsforeningen presenterte en meningsmåling i mai 2017 – før stortingsbehandlingen av denne sammenslåingen. Vår måling viste at det var flertall mot sammenslåing av de to fylkene i alle deler av landet og i praktisk talt alle partier på Stortinget.

«Look to Norway!» i anerkjennelse for en modig motstandskamp
Under andre verdenskrig skal den amerikanske presidenten Franklin Delano Roosevelt ha uttalt de berømte ordene: «Look to Norway!» i anerkjennelse for en modig motstandskamp. I dag bør mange si: «Look to Finnmark!» Finnmark fylkesting går foran i kampen mot tvangssammenslåing av fylker og kommuner. En meningsmåling viser at det er et massivt flertall på 82% i befolkningen for folkeavstemning. Et svært stort flertall (74%) ønsker å fortsette kampen for et eget fylke. (Det er vanlig over hele landet at både de som er for og de som er mot sammenslåing ønsker folkeavstemning.)

Ikke gjennomtenkt begrunnelse eller en skikkelig begrunnelse for tvangsbruken
Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark var bare en del av den såkalte «regionreformen» som de fire partiene (Frp, H, V og Krf) vedtok i juni. Hele 11 fylker ble utsatt for samme behandling. Vår meningsmåling vist at også motstanden mot sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud var svært stor. Dette fylket har fått navnet «Viken» og det mangler også enhver fornuftig begrunnelse. Før denne såkalte «reformen» ble vedtatt var det bare en sammenslåing av fylker som de fleste som hadde satt seg inn i spørsmålet så at var nødvendig. Det gjaldt en sammenslåing av Oslo og Akershus til ett fylke. Regjeringen til Erna Solberg avviste imidlertid en sammenslåing av Oslo og Akershus med den begrunnelse at folketallet i et slikt fylke ville bli så stort at det ville skape en ubalanse mellom fylkene i landet. Problemet med en slik argumentasjon er at «Viken» har et like stort folketall men en meningsløs geografi! Dette viser nettopp at det ikke har vært noen gjennomtenkt begrunnelse eller en skikkelig begrunnelse for tvangsbruken – ut over det ene at de som har flertall skal ha «rett»! Det er en uholdbar situasjon. Vilkårlig misbruk av makt skal ikke tåles! Politikerne i Finnmark går foran og demonstrerer for hele landet hvordan man skal svare på en slik behandling. De vil vinne denne striden til slutt. Det er bare ets spørsmål om tid. Og de vil vise hele Norge.

Finnmarkingene bør være tydelige på at de vil fortsette å kjempe for frihet og folkestyre i årevis om nødvendig. Kampen vil lykkes. Andre har klart det før.

“If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway. If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway; and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway”

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her