Lokalsamfunnsforeningen positiv til grunnrentebeskatning

0
650
Photo by Jason Leung on Unsplash

Lokalsamfunnsforeningen har ved flere anledninger satt søkelyset på grunnrentebeskatning for det som mange kaller laksenæringen. Vi har ønsket at naturressursene skal vurderes etter samme leste. Det betyr at bruk av naturen skal komme samfunnet til gode på lik linje med f.eks. vannkraft.

Leder av Lokalsamfunnsforeningen, Svein Olav Agnalt

Det er lederen i LSF, Svein Olav Agnalt som sier dette i forbindelse med at Regjeringen har varslet at den i Statsbudsjettet som legges fram neste torsdag vil foreslår grunnrente på havbasert virksomhet som eksempelvis oppdrettsnæringen.

Lokalsamfunnsforeningen ønsker dette velkommen, men vi må se hvordan det slår ut og er anordnet før vi bifaller det fullt ut.

Det samme gjelder den varslede innstrammingen av konsesjonskraften. Den er ment som en erstatning for lokalsamfunnet fordi det avgir noe av sine ressurser til storsamfunnet.  Vi vil være en garantist for å følge med på at det fortsatt gjelder, sier Agnalt som i likhet med mange andre er svært spent på hva Regjeringen Støre kommer med i budsjettet for 2023.

MERK: LSF arrangerer for øvrig torsdag 13.oktober et gratis webinar om Statsbudsjettet hvor politisk ledelse med statssekretærene Ole Gustav Narud og Gunn-Karin Gjul deltar. Nærmere informasjon vil fortløpende legges ut på www.lokalsamfunnsforeningen.no og www.facebook.com/Lokalsamfunnsforeningen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her