Lenke til det avholdte webinaret her:

https://livestream.com/accounts/26229563/events/9521848/videos/217700089

*** Registrerer deg her ***

Mindre lokale banker er svært viktige for bosetting og næringsutvikling over hele Norge. Etter finanskrisen har banknæringen i Europa blitt regulert for å redusere risikoen for nye kriser. Denne risikoen er knyttet til virksomheten til de største bankene. Det er ikke små og lokale banker som er hovedmålet for reguleringene fra EU.

Nasjonale myndigheter har mulighet for å pålegge små banker enklere og mindre kostbare regler, slik at disse skal være i stand til å konkurrere på likeverdige vilkår med store banker. Norske reguleringer av bankvirksomhet tar i for liten grad hensyn til dette.

Regjeringen har innført og er nå i ferd med å innføre nye regler på dette området som kan ramme de mindre bankene hardt og føre til enda sterkere sentralisering av bankvirksomheten. Webinaret tar opp denne viktige problemstillingen: Vil regjeringen og Stortinget forsterke sentraliseringen i banknæringen eller utnytte de mulighetene som finnes for å styrke de mange lokale bankene over hele landet?

Tegning: Magnor Pettersen

Lokalsamfunnsforeningen har invitert:

Administrerende direktør; Elling Berntsen, Sparebanken Narvik
Rådgiver i LO; Gøril Bjerkan, siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD)

til å holde et innlegg hver på ca. 15 minutter.

Etter de to innledningene vil det bli debatt med representanter fra posisjonen på Stortinget (invitert), Arbeiderpartiet ved Eigil Knutsen og Senterpartiet representert ved Sigbjørn Gjelsvik. Eva Nordlund, kommentator i Nationen, vil lede debatten og Ole Gustav Narud, styreleder i Lokalsamfunnsforeningen, vil være webinarets konferansier.

Det er gratis å registrere seg og følge webinaret. Vi setter stor pris på at du   registrerer deg her   og vi vil dagen før webinaret starter, sende deg en gratis «billett»/lenke hvor du kan følge konferansen.

Her er noen lenker til relevante ressurser:

Samfunnsøkonomisk analyse sin rapport om: Tilgang på boligene i distriktene og rekruttering av arbeidskraft. 

NRK sitt oppslag om: Nye EU regler kan hindre boliger i distriktene.

Bente Aasjord sitt innlegg på Lokalsamfunnskonferansen 2021 om boligpolitikk for distriktene se på denne lenken (starter etter 58 sekunder).

(Med forbehold om at endringer i programmet.)