Lenke for å delta på webinaret den 29. april 13.00-15:00; klikk her.

29. april 2021 13:00-15:00 – webinar om lokalt folkestyre og desentralisering

De siste åtte årene har det foregått en omfattende endring av rammene for det lokale folkestyret. Regjeringen har tilsynelatende hatt flertall for en lang rekke kommunesammenslåinger og fylkessammenslåinger, endringer i inntektssystemet for kommuner og fylker, sentralisering av statlige arbeidsplasser og andre former for sentralisering. Det har skjedd til tross for stor motstand i befolkningen i de berørte områdene. Det har blitt gjennomført over 200 folkeavstemninger i den samme perioden som dokumenterer den sterke motstanden mot disse endringene. Et så høyt antall folkeavstemninger har Norge ikke opplevd tidligere.

Dette har ført til et krav om deling av flere kommuner og fylkeskommuner. Gigantfylkene «Viken» og «Troms og Finnmark» står i sentrum for oppmerksomheten i den sammenheng.

Offentlige utredninger om endringer i valgloven og inndelingen i valgdistrikter, befolkningsutviklingen og næringsutviklingen i distriktene og tilsvarende tema er igangsatt og levert.

Vårt webinar fokuserer på ulike sider ved det lokale folkestyret og desentralisering. Temaene er helt sentrale i valgkampen før stortingsvalget.

Program 13:00-15:00 29.4.2021:

Folkestyre og desentralisering – hva mener folket om sammenslåing, deling og folkeavstemninger? Ved Ole Gustav Narud, amanuensis høgskolen i Innlandet og styreleder Lokalsamfunnsforeningen.

Hvordan forbereder Troms og Finnmark seg på deling av fylket?
Ved Bjarne Rohde, fylkesråd Troms og Finnmark

Hva skjer i den tvangssammenslåtte kommunen?
Ved Sigurd Berg Aasen, Leder for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Søgne (Kristiansand)

Kort pause

Valglovkommisjonen og spørsmålet om sammenslåing av stortingsvalgkretser?
Ved Anne Grimsrud, medlem i Valglovkommisjonen.

Ulykkelige tvangsekteskap: Deling av fylker og kommuner – hvorfor og hvordan?
Ved Nils Aarsæther, professor i samfunssplanlegging

Debatt mellom sentrale politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV: Stein Erik Lauvås (AP), Kirsti Bergstø (SV), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (SP) Debattleder: Eva Nordlund, Kommentator i Nationen

Lenke for å delta på webinaret den 29. april 13.00-15:00; klikk her.

 

(Med forbehold om endringer i programmet.)