Fosens innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

0
1187

Nivi har foretatt en innbyggerundersøkelse blant 2000 innbyggere på Fosen, hvor det var spørsmål om de ønsket en sammenslåing mellom kommunene på Fosen.

Her er noen konklusjoner fra rapporten:

«I undersøkelsen svarer 67 prosent av alle spurte på hele Fosen at de i dag er for kommunesammenslutning. Det er overraskende stor tilslutning og må tolkes som betydelig endringsvilje blant innbyggerne.», står det i rapporten.

«På spørsmål om prioritering mellom én, to eller tre kommuner på Fosen, svarer 47 prosent av alle spurte at de ser for seg en tredeling av Fosen, altså et konsolideringsalternativ der to og to kommuner går sammen, gitt at Osen holdes utenfor. Det nest mest aktuelle alternativet er én Fosenkommune, som får støtte fra 24 prosent av de spurte. En løsning med to Fosenkommuner prioriteres av 16 prosent av de spurte», heter det i rapporten fra Nivi analyse.

«I undersøkelsen oppgir 34 prosent av innbyggerne at de i dag stiller seg svært eller ganske positive til Fosen som én kommune, mens 42 prosent stiller seg negative til en slik løsning. »

Foto: Nivi Analyse

Les mer her fra Fosnafolket

Les mer her fra Adressa

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her