Kommunevalget og utviklingen av lokalsamfunnet – hva er muligheter og hva er trusler?

Valgkampen før kommunevalget i 2019 er i gang. Lokalsamfunnene står midt oppe i en lang rekke reformer som har til hensikt å forandre Norges-kartet slik at det blir stadig færre kommuner og fylker. Samtidig sentraliseres mange grunnleggende offentlige tjenester.  Lokalpolitikere og kommuner kan påvirke disse prosessene når vi setter dem under debatt. I valgkampen forventer innbyggerne både informasjon om hva som skjer og hvilke muligheter kommunen har for å tilpasse seg utviklingen. Valgkampen vil handle om de viktigste spørsmålene som former framtiden til mange lokalsamfunn:

  • Halvparten av landets fylker er slått sammen. Oppgavefordelingen mellom staten, fylkene og kommunene er stort sett uendret. Kostnadene er svært store og konsekvensene mange. Hva vil denne reformen innebære for lokalsamfunn og innbyggere?
  • De beste skoleresultatene i landet finnes i Sogn og Fjordane og i Oslo. Disse to fylkene er enormt forskjellige. Simon Malkenes kjenner både Oslo-skolen og skolen i Bremanger fra innsiden. Han fikk «Fritt ord» sin pris for sine avsløringer av Oslo-skolen. Hva har han å fortelle? Hvordan er det mulig å oppnå de beste skoleresultatene – uten sentralisering?
  • Politi- brannvesen og redningstjeneste organiseres i stadig større enheter. «Moderniserings- og effektiviseringsreformen» innebærer at de statlige budsjettene kuttes 0,5% hvert år. Innbyggerne opplever sentralisering og det kommunale brannvesenet må oftere rykke ut til det som tidligere var klare politioppgaver – politiet bruker timer på å nå frem. Hvordan skal innbyggernes grunnleggende trygghet ivaretas når man ser redningstjenestene i sammenheng?
  • Statsministeren viser ofte til at det er nødvendig å slå sammen kommunene for å få et bedre barnevern. Er dette riktig eller feil? Kommunene samarbeider stadig mer om interkommunalt barnevern. Er det godt eller dårlig? Er det de små eller de store kommunene som lykkes best i barnevernet?
  • Kommunalministeren hevder at kommuneøkonomien er kraftig styrket. Mange lokalpolitikere opplever det stikk motsatte. Hva skyldes dette? Er det klare vinnere og tapere blant kommunene?
  • Kommunene utfordres å skille ut kommunale tjenesteproduksjon i egne selskaper pga. EØS/ESA regler. Hva innebærer de regelendringene som regjeringen er i ferd med å innføre?
  • Milliarder skapes årlig i distrikts-Norge ved utnyttelse av naturressursene, men som oftest blir det lite tilbake til utvikling av kommunen. Kommuneøkonomien bygger bare på innbyggertallet, samtidig som statens arbeidsplasser sentraliseres kraftig. Vannkraften er unntaket – her har hundre år gamle ordninger sikret lokalsamfunnet en andel av inntektene. Havbruk, vindkraft, gruvedrift og utmarksressurser vil også kunne bidra sterkere til utviklingen av distrikts-Norge. Hva er statens syn på ressursdistriktenes interesser?
  • Dagsaktuelle temaer med dyktige innledere og anerkjente debattledere mener vi vil gjøre denne konferansen til et «must» for deg som ønsker å være oppdatert og kunne påvirke best mulig i sin kommune i fremtiden.

21.-22.1.2019 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Foreløpig program med innledere og inviterte er:

21.1.2019

09:30 Registrering
10:00 Åpning av konferansen ved Mette Nord, Fagforbundet
10:15-11:15 First responders i fremtiden. Politi? Brannvesen? Ambulanse?
Konsekvenser for innbyggere i distriktsnorge av at politiet, brannvesen og ambullanse sentraliseres. Rettsvern og sikkerheten til innbyggerne?
Innledere/debatt: Sigve Bolstad (Leder Politiets Fellesforbund)
Lene Vågslid (Stortingsrepresentant (AP))
Sigbjørn Gjelsvik (Stortingsrepresentant (SP))

11:15-11:55 Lunsj
12:00-13:45 Skoleresultatene: Hvorfor er Sogn og Fjordane og Oslo «de beste»? Hvordan oppnå de beste skoleresultatene? 
Hva er et skoleresultat? Hva er en god skole? Er veien til bedre resultat for skoler og kommuner brolagt med prestasjonspress og stress?
Innledere/debatt: Simon Malkenes (Tidl. lektor ved Ulsrud Vgs)
14.15-15.30 Barnevern. Tett er bra. Hvorfor lykkes mindre kommuner bedre?
Innledere/debatt: Invitert Mimi Kvisvik (Leder av Fellesorganisasjonen).
Forsker ved FAFO
15:30-15:45 Pause
15:45-17:30 Regionreform. Hvem skal gjøre hva og hvorfor? Effekter av regionreformen?
Innledere/debatt: Nils Aarsæther (Professor UiT)
Eivind Dale (Departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
Svenn Arne Lie (Oppland fylkeskommune), Randi Karlstrøm (For Finnmark)
17:30 Slutt dag en

22.1.2019

09.00 – 10.30 Kommuneøkonomi
Benyttes kommuneøkonomien som verktøy for å oppnå skjulte mål?
En gjennomgang  av utvalgte endringer i  finansieringsordninger for kommunene, og konsekvensene av endringene.
Innledere/debatt: Sidsel Schade og Alexander Berg Erichsen (Fagforbundet) 
10:30-10:40 Pause
10:40-11:40 Fremtidig handlingsrom for kommunene innenfor EØS/EU
Regjeringen vurderer å innføre skatteplikt og markedsmessig avkastningskrav på kommunal tjenesteproduksjon, og henviser til EØS/EU-regler. Men kreves dette egentlig av EØS?  – og hva vil det i så fall innebære for kommuner og innbyggere?Innledere/debatt: Per Andreas Bjørgan (Advokat i Lund & Co. DA)
Torbjørn Røe Isaksen (Næringsminister)
11:40-11:50 Pause
11:50-12:50 Naturressurslandet Norge
Hvordan kan vi sikre ressursdistriktenes interesser i utnyttelsen av  vann-og vindkraften, havbruksnæringen, mineralnæringen og utmarksressursene? Milliarder skapes årlig i distrikts-Norge ved utnyttelse av disse naturressursene, men lite blir igjen. Hva er statens syn på ressursdistriktenes interesser?
Innledere/debatt: Stein Erik Stinessen (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
12:50-13:00 Oppsummering og avslutning
13:00 Lunsj

Eva Nordlund og Ove Mellingen vil i samarbeid lede debatter. Ole Gustav Narud vil i samarbeid med Fanny Voldnes lede oss trygt i gjennom programmet.

Konferansen henvender seg til deg som ordfører, lokalpolitiker, rådmann, stortingspolitiker, lokale og sentrale tillitsvalgte/folkevalgte. Ellers alle som er samfunnsengasjert.

Vi ønsker deg velkommen til vår konferanse den 21.1.-22.1.2019. Deltaker avgift er på kr. 1500,- som inkluderer lunsj for begge dager. Deltakeravgift går utelukkende til dekning av utgifter som leie m.m. i forbindelse med konferansen.

Påmelding: Klikk på denne lenken for å melde deg på.

Ønsker du overnatting fra den 21. til den 22.1.2019 kan du
klikke på denne lenken og få en spesial pris på kr. 1140,- som inkluderer frokost og som møtedeltaker selv betaler til hotellet.

LSF Logo 152 150x150 - LOKALSAMFUNNSKONFERANSEN 2019 - Gardermoen 21.-22. januar
Lokalsamfunnsforeningen

Legg inn kommentar

Skriv kommentar!
Oppgi navn her