Tragisk hendelse setter søkelys på lokal beredskap

0
699

Nok en tragisk hendelse som setter søkelys på lokal beredskap, responstid og samhandling mellom ulike blålys-etater.

Nå sist i forbindelse med den dramatiske hendelsen i Nore og Uvdal kommune, hvor private og det lokale brannvesen måtte håndtere en PLIVO – såkalt «pågående, livstruende vold».

Faksimile: NRK Dagsrevyen https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202205/NNFA03052222/avspiller

Lokalsamfunnsforeningen har sammen med Fagforbundet og Politiets Fellesforbund, i lang tid advart mot utviklingen vi ser, hvor lokal trygghet utfordres.

Vi har ved flere anledninger bl.a. pekt på Politireformens svekkelse av lokal tilstedeværelse av politiressurser, med økende responstid som en sentral faktor. Flere dramatiske hendelser som er krevende for lokal kriseberedskap, og lokalt brannvesen som regel først ankommer hendelsene. Hendelser de ikke i tilstrekkelig grad har opplæring, eller ansvar for. Øving/trening på samhandling i ulike forhold som kan oppstå, gjøres i liten grad. Vi ser behov for en klarere ansvarsdeling nødetatene i mellom. Hvilke etater som skal ha hovedansvaret i ved de ulike hendelser som måtte oppstå.

Dette er forhold som har vært etterspurt av de ulike «blålys» etatene i lengre tid.

Lokalsamfunnsforeningen er positiv til det regjeringen signaliserer i Hurdalsplattformen, og som vi forventer blir fulgt opp.

Regjeringen understreker her:

God beredskap krever klare ansvarslinjer og lokal forankring. Ressursene som skal handtere krisene, må være tilgjengelige over hele landet. Den viktigste beredskapsressursen er det lokale politi i samarbeid med kommunene, helsetjenesten og brann- og redningsvesenet. Det er en forutsetning at kommuner og fylkeskommuner blir sikret tilstrekkelig økonomiske ressurser til å løse beredskapsoppgaver. Dette gjelder både personell, materiell, kompetanse og myndighet.

I henhold til Hurdalsplattformen sier regjeringen videre at de vil:

  • Styrke politiberedskapen, for eksempel med flere politipatruljer i hele landet.
  • Bidra til bedre samarbeid mellom de ulike nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner.
  • Sørge for at det blir fastsatt forpliktende responstider for alle nødetater.

Innbyggerne og kommunenes behov for lokal trygghet, ved blant annet en større grad av tilstedeværelse av politiressurser, vil stå sentralt i Lokalsamfunnsforeningens arbeid.

I samarbeid med Politiets Fellesforbund, og Fagforbundet, vil Lokalsamfunnsforeningen fortsatt ha søkelys på utfordringene nødetatene signaliserer, samt være en pådriver for at regjeringen følger opp sine lovnader på dette feltet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her