– Arrogante og grunnløse vedtaket
Det arrogante og grunnløse vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, mot befolkningens vilje, avslører manglende kunnskap om Finnmarks særegne kultur, historie, rettighetsforhold og folk. Vedtaket neglisjerer fylkets store betydning som fundament for finnmarkingenes identitet, stolthet og samhold, enten de bor eller har sine røtter og sin tilhørighet i fylket.

En tvangssammenslåing med Troms er et unødvendig eksperiment med stor risiko, der Finnmark bærer den største risikoen.

– Finnmark som egen enhet med sitt eget politiske organ

Finnmark har svært gode forutsetninger for å utvikle lokale rettigheter og næringer, og muligheter til styring av sine rike ressurser. For dette trenger vi Finnmark som egen enhet med sitt eget politiske organ (fylkestinget), sin egen statlige talsmann (fylkesmann) og sin egen statlige og fylkeskommunale administrasjon.

– Tvangssammenslåingen må stoppes!
Samarbeid med Troms kan og bør skje på andre måter enn ved at Finnmark opphører som egen enhet. Vi støtter arbeidet som den nye organisasjonen For Finnmark har satt i gang for å bevare og utvikle Finnmark. Tvangssammenslåingen må stoppes!

I tillegg til Mari Boine står disse bak oppropet:
Alf R. Jakobsen, Arvid Sveen, Asle T. Johansen, Bjørn Sundquist, Gørild Mauseth, John Gustavsen, Jon Rønningen Josef Halse, Kai Somby, Linn Henriksen, Magnar Mikkelsen, Marion Palmer, Martin Schanche, Nils Gaup, Nils Utsi, Synnøve Persen og Aage Gaup.
.
Oppropet er også omtalt i NRK 02.02.2018 her.
.
«Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region» har en egen facebook gruppe. Denne kan du besøke her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her