Lokalsamfunnsforeningens kommentar til Kommuneproposisjonen for 2023

0
648

Lokalsamfunnsforeningen støtter Regjeringens forslag om å redusere omfanget av store offentlige byggeprosjekter, som regjeringskvartalet. Noe som vil bidra til å frigjøre midler til andre viktige formål.

Vi ser positivt på at Regjeringen vil tilføre 25 mill. til kommuners ansvar for ressurskrevende brukere. Dette har vært et krav fra mange kommuner i flere år, og Lokalsamfunnsforeningen forventer at dette er starten på en endring som fører til at kommuner på en bedre og likeverdig måte kan ivareta disse oppgavene.

Lokalsamfunnsforeningen registrerer med undring at det i Kommuneproposisjonen framgår «at Regjeringen først vil vurdere basistilskuddet i forbindelse med utvalgsarbeidet om inntektsfordelingssystemet for kommuner senere i år, med virkning for Kommuneproposisjonen for 2024.»

Lokalsamfunnsforeningen mener dette må kunne rettes opp nå, uavhengig av utvalgsarbeidet som er nedsatt. Vi viser til at det i Hurdalsplattformen er et klart løfte om å endre basistilskuddet, slik at «ufrivillig» små kommuner, ikke taper økonomisk.

Ellers støtter Lokalsamfunnsforeningen regjeringens innsats for å sikre økonomisk trygghet, ved revidert budsjett for 2022, og Kommuneproposisjonen for 2023.

Kontaktperson:

Svein Olav Agnalt (styreleder)

Mob: 93087023

Epost svein.olav.agnalt@norskdekor.no

 

Les hele proposisjonen her: https://www.regjeringen.no/contentassets/2f60518f30d743ac9d4d15e610ad2c0c/no/pdfs/prp202120220110000dddpdfs.pdf

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her