Sande vil til Viken, men fellesnemnda vil være i Vestfold og Telemark
Problemer i kø for den nye kommunen som skal slås sammen? Sande kommunestyre i Vestfold vedtok den 13.02.2018 at de vil bli en utvidet del av Viken (Buskerud, Akershus og Østfold), men fellesnemnda (9 politikere fra Holmestrand og Sande) sier nei og vil være i den nye regionen Vestfold og Telemark. Høyre ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand og medlem av fellesnemnda er i blant de som sier nei, og mener det er lettere å søke om og melde overgang til Viken etter 2020. Til Jarlsberg Avis den 10.02.2018 sier ordføreren Svele (H): – Bedre å se på grensejustering og melde overgang ved et senere tidspunkt.

Sande ikke lengre herre i eget hus?
Er Sande kommune ikke lengre «herre i eget hus» og prisgitt føringene og vedtak i fellesnemnda? Fellesnemnda (politikere fra Sande og Holmestrand) er sammensatt slik at flertallet består av medlemmer fra Holmestrand. Denne har muligens helt andre planer enn hva Sande ønsker. Fellesnemnda vedtok den 08.02.2018 at de skal bli en del av den nye regionen Vestfold og Telemark, men noen dager senere vedtok kommunestyret i Sande den 13.02.2018 at de skulle bli en del av den nye regionen Viken.

Uenighet om nytt kommunenavn – departementet må avgjøre
Utfordringene i sammenslåingsprosessen mellom Sande og Holmestrand er ikke bare om hvilken region de skal tilhøre etter 2020. Den 16.02.2018 møtte ordførerne i Holmestrand og Sande kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland for å diskutere navn. De to kommunene er uenige om navnet skal være Holmestrand eller Nord-Jarlsberg, når de slår seg sammen 1. januar 2020. De har bedt departementet om å ta en avgjørelse, og ordførerne presentert sine syn for statsråden den 16.02.2018.

Ordfører Svele (H) måtte beklage
Om ikke sammenslåingen Sande og Holmestrand er problematisk mht. regionstilhørighet og navnevalg, måtte ordføreren i den nye sammenslåtte kommunen av tidligere Holmestrand og Hof nylig beklage, da han uttalte at Hof Herredshus skulle bli leiligheter. I den vedtatte politiske plattformen mellom de tidligere kommunen Hof og Holmestrand, stod det meget tydelig at: – Herredshuset i Hof er et viktig identitetsbærende bygg i lokalsamfunnet. Det skal være kommunale arbeidsplasser i bygget når kommunen er sammenslått pr. 01.01.18. Skjermdump (facebook) med beklagelse her:

Sammenslåingsavtalen ikke verdt papiret den er skrevet på
Med så store uenigheter og et kommunestyre i Sande som vil bli en del av den nye storkommunen Drammen med bl.a. nabokommunen Svelvik, kan man undres om hele sammenslåingsprosessen Sande og Holmestrand snart vil havarere? Jan Fredrik Vogt (Sande FrP) og medlem i fellesnemnda var ikke nådig da fellesnemnda fattet vedtak om å bli en del av den nye regionen Vestfold og Telemark. Han rev avtalen i stykker og mente den ikke var verdt papiret den var skrevet på.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her