«.. vil den også ha innflytelse over politikken som utformes i regjeringskontorene» skriver Braanen avslutningsvis i dagens kommentar.

Les hele kommentaren her (+) eller les den i skjermdumpen under (skjermdump gjengitt med tillatelse):

Lenke til Lokalsamfunnskonferansen 2021 her.