mdglogo

størst av alt
Folkeavstemninger vs. innbyggerundersøkelse