kommuneprop2015_web

kommune norge 150x150 - kommuneprop2015_web
Sanner og Vabo, Evaluering av kommunestrukturen