foredrag og seminarer

Folkeavstemning og lokaldemokrati
Konferanser og seminarer  om kommunereformen