Dagsrevyen 26082013

IMG_2341
Annonse mot tvangssammenslåing av kommuner