Velkommen!

Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferansen POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?
[cryout-button-color url=»http://lokalsamfunnsforeningen.no/lokalsamfunnsforeningen-fagforbundet-og-politiets-fellesforbund-inviterer-6-februar-til-konferansen-politikere-i-utakt-med-folket» color=»#47AFFF»]Påmelding[/cryout-button-color]

velkommenVelkommen til hjemmesiden til Lokalsamfunnsforeningen. Vi er politisk engasjerte mennesker (se styret), som tror på et sterkt og velfungerende lokaldemokrati. Vi er ikke i mot kommunesammenslåing hvis dette er basert på innbyggerens ønske, men vi er sterkt i mot tvangssammenslåing av kommuner. Det har lite med demokrati å gjøre.

På denne hjemmesiden så har vi forsøkt å lage et informasjonssenter for alle som er interessert i kommunesammenslåing. Vi har forsøkt å samle det meste om grunnlaget : Stortingsrapporter , Stortingsproposisjoner, Norges Offentlige utredninger og flere andre viktige dokumenter.

Vi tråler gjennom avisene og forsøker å finne nyttig stoff fra alle deler av Norge. For dette angår hele Norge. I følge evaluringsrapporten «Kriterier for god kommunestruktur» og Jan Tore Sanners avisintervju den 15.05.14 så ønsker utvalget en gjennomsnittlig befolkningsstørrelse i hver kommune på 15000-20000. Dette vil få kommunekartet til å se slik ut:

cropped-Norge.jpg

 

Vi er svært klar over at en viss grad av modernisering må til i kommunene, men vi tror at ved en videre utbygging av samkommunene og interkommunalt samarbeid, vil dette løse en del av problemene vi støter på med bla Samhandlingsreformen.

 

Se til høyre for å se på de forskjellige kategoriene vi har, og det ligger mye artikler og stoff under disse fanene.

Kommenter gjerne