Helsedirektoratet: Samhandling og kommunestørrelse

Sosial- og helsedirektoratet har funnet at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene fungerer best i de små kommunene. Tilbudet til de pleietrengende blir dårligere med økende kommunestørrelse. Les rapporten her: Helse IS-1420_13616a

To store kommunale reformer, – i Danmark: Kan der læres noget?

Forskningsleder Palle Mikkelsens artikkel om Danske erfaringer med kommunesammenslåing i artikkelsamlingen ”Økonomien og virkeligheten” (Festskrift til Stein Østre 70 år) To store kommunale reformer - i Danmark

Kommunene – bærebjelken i en brukertilpasset og effektiv offentlig sektor

Bjarne Jensens artikkel om norsk kommunesektor i artikkelsamlingen ”Økonomien og virkeligheten” (Festskrift til Stein Østre 70 år) Kommunene - bærebjelken

Historien om Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner

Ordfører Ole Gustav Naruds artikkel om "Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner" i artikkelsamlingen ”Økonomien og virkeligheten” (Festskrift til Stein Østre 70 år)

Arven etter Bjarne Håkon

Nationen skriver om Samhandlingsreformen: Sannheten er at forarbeidet som ble gjort under «ryddegutt» Bjarne Håkon Hanssens ledelse, var altfor dårlig. Til hans forsvar må det sies at det ble gjort kjapt. Hanssen tiltrådte som helseminister i juni 2008. Etter ett...

Danske kommuner er fortsatt geografisk små!

Kommunekartet Norge-Danmark illustrerer at den omfattende danske kommunesammenslåingen har gitt en kommunestruktur som tilsvarer det vi finner i Oslo-området og på det sentrale Østlandet. Arealet for hver kommune er det samme som i Norge, men befolkningen er enda tettere...

Mandag Morgen om dansk kommunereform: En fiasko!

”De større kommuner har verken ført til besparelser eller serviceforbedringer, og de har til og med forringet demokratiet” Les her: Den danske reformen

Siste saker:

Mest lest: