Seminarer og foredrag om kommunereformen

Her er mange lenker til kommende og tidligere seminarer og foredrag om kommunereformen mm. foredrag og seminarer

Presentasjonene ligger også som vedlegg til linkene – og de ligger også under andre hovedkategorier.

Foreløpig så ligger det følgende foredrag her:

Representantskapsmøte i  LO ‘s lokalorganisasjon i Aust Agder,  04.05.14 i Arendal

Stortingens kommunalkomite`s møte om kommunereformen den 02.04.14 i Oslo

– Ny kommunereform – demokratireform eller statlig tvang? Fagforbundet og Lokalsamfunnsforeningen 22-23 januar 2014 på Gardermoen

-Dagsseminar Oslo 24.september 2012 –

– Hurdalsjøen hotell 18-19 oktober 2010