Arven etter Bjarne Håkon

Nationen skriver om Samhandlingsreformen:
Sannheten er at forarbeidet som ble gjort under «ryddegutt» Bjarne Håkon Hanssens ledelse, var altfor dårlig. Til hans forsvar må det sies at det ble gjort kjapt. Hanssen tiltrådte som helseminister i juni 2008. Etter ett år, la han fram forslaget til reform, for deretter å stupe inn i et høylytt valgkampsirkus. Den driftige ministeren visste da han la fram reformforslaget at han ikke ville sitte i posisjon da den skulle settes ut i livet.

Danske kommuner er fortsatt geografisk små!

Kommunekartet Norge-Danmark illustrerer at den omfattende danske kommunesammenslåingen har gitt en kommunestruktur som tilsvarer det vi finner i Oslo-området og på det sentrale Østlandet. Arealet for hver kommune er det samme som i Norge, men befolkningen er enda tettere i Danmark. Den danske kommunestrukturen kan ikke sammenlignes med hva som finnes i resten av Norge. Geografien er helt annerledes. Kommunekart Norge-Danmark